Kursöversikt

Kurs-PM

denna sida finns programmet för kursen. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Kursens schema finns i TimeEdit.

För att på plats i datorsalarna vid laborationer gör vi följande gruppindelning:
Grupp 1 = Efternamn som börjar på A-L, Grupp 2 = Efternamn som börjar på M-Ö.

Program

Kursen består av tre delar eller block.

Första blocket utgörs av Datorintroduktion.
Föreläsare: Paul Erhart
Föreläsningar och laborationer är gemensamma för F och TM.
Första föreläsningen är på måndag 2/9 kl 16:15-17:00 i GD.
Första laborationstillfället är för
Grupp 1: onsdag 4/9 kl 13:15-15:00 i datorsalarna i F-T7203, F-T7204, FT4011.
Grupp 2: torsdag 5/9 kl 13:15-15:00 i datorsalarna i F-T7203, F-T7204, FT4011.

Fortsättningsvis tar Grupp 1 det första labtillfället i veckorna (tillsammans med TKTFY-1.001 och TKTFY-1.002), medan Grupp 2 tar det andra (tillsammans med TKTFY-1.003 och TKTFY-1.004).

Andra blocket utgörs av Introduktion till MATLAB.
Föreläsare: Damiano Ognissanti
Föreläsningar är gemensamma för F och TM, men ni arbetar inte samtidigt i datorsal.
Första föreläsning på måndag 9/9 kl 15:15-17:00 i HB4.
Första laborationstillfället är för
Grupp 1: torsdag 12/9 kl 13:15-15:00 i datorsalarna MVF24, MVF25.
Grupp 2: fredag 13/9 kl 10:00-11:45 i datorsalarna F-T7203, F-T7204.

Tredje blocket utgörs av en serie laborationer, där ni skall använda era nya kunskaper i Matlab.
Detta block är inte gemensamt med F.
Laborationerna startar vi med torsdag 3/10 kl 13:15-15:00.


Datorintroduktion (första blocket)
Det blir föreläsningar, laborationer och inlämningar.
Alla information finner du i Canvas på TIF275 Fysikingenjörens verktyg, se under ''Datorintroduktion''.

Introduktion till MATLAB (andra blocket)
Det blir tre föreläsningar om grunderna i Matlab med studiematerialet
1. Introduktion till MATLAB
2. Mer om funktioner och grafik i MATLAB
3. Kort om programmering i MATLAB
och en fjärde föreläsning om funktioner i Matlab för beräkning av numeriska lösningar till matematiska problem
4. Tillämpningar i matematik med MATLAB
Samtliga uppgifter i studiematerialet 1-4 redovisas för kursansvarig vid datorn under schemalagd tid.

Läs gärna följande komplement till ''Tillämpningar i matematik med MATLAB''
Visualisering av dämpad svängande kloss
Följande material om symboliska beräkningar är frivilligt:
5. Symboliska beräkningar med MATLAB

Laborationsuppgifter (tredje blocket)
Dessa gör man när man tagit sig igenom det grundläggande studiematerialet 1-3.
1. Platonska kroppar. Färger i Matlab. Funktionerna klot och stav
2. Parametriserade ytor
3. Game of Life
Samtliga laborationsuppgifter redovisas för kursansvarig vid datorn under schemalagd tid.

Följande laboration är frivillig:
4. Geometriska transformationer


MATLAB på egen dator
Matlab finns på Chalmers datorer och du kan även installera på din egen dator. Chalmers har studentlicens för Matlab och du kan ladda med från Chalmers programvaruserver. Du kan dock endast nå denna från en dator som är ansluten till Chalmers nätverk.
Instruktioner för installation av programvara finner du
här.


Föreläsningar Introduktion till Matlab

Kontrollera alltid tid och sal med schemat, ibland sker sena ändringar.

Dag Sal Innehåll
  9/9 kl 15-17 HB4 Matlab 1 - Introduktion till Matlab. Föreläsningen
ges 10/9 kl 15-17 i HA1.
16/9 kl 13-15 HA4 Matlab 2 - Mer om funktioner och grafik i Matlab
23/9 kl 13-15 HA4 Matlab 3 - Kort om programmerig i Matlab
7/10 kl 13-15 HA4 Matlab 4 - Några tillämpningar i matematik med Matlab

 

Laborationstider för de två Matlab-blocken (Introduktion till Matlab och laborationsuppgifter)

Kontrollera alltid tid och sal med schemat, ibland sker sena ändringar.

Dag

Sal     

Innehåll

  12/9 kl 13-15  (Grupp 1)

  13/9 kl 10-12  (Grupp 2)

  MVF24/MVF25

 F-T7203/7024

Matlab studiematerial 1. Redovisa direkt

19/9 kl 13-15  (Grupp 1)

20/9 kl 10-12  (Grupp 2)

  MVF24/MVF25

 F-T7203/7024

Matlab studiematerial 2. Redovisa direkt

26/9 kl 13-15  (Grupp 1)

27/9 kl 10-12  (Grupp 2)

MVF24, MVF25

F-T7203/7024

Matlab studiematerial 3. Redovisa direkt

1/10 kl 13-15
1/10 kl 15-17

SB-M022
MVF24, MVF25

Introduktion till tredje blocket.
Restredovisning (andra blocket)

3/10 kl 13-15

MVF24, MVF25

Laboration 1 - Platonska kroppar

Färger i Matlab. Funktionerna klot och stav

4/10 kl 10-12

F-T7203/7024

Laboration 2 - Parametriserade ytor

10/10 kl 13-15 (Grupp 1)

14/10 kl 13-15 (Grupp 2)

MVF24/MVF25

Matlab studiematerial 4.

17/10 kl 13-15 

18/10 kl 10-12 

MVF24, MVF25

F-T7203/7204

Laboration 3 - Game of Life . Redovisa direkt.

Restredovisningar.

Utöver den schemalagda tiden i datorsal, måste ni även jobba hemma och träna vid datorerna i skolan.
När en datorsal inte är bokad av en kurs är det fritt fram att sätta sig och jobba.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum