TMV200 Diskret matematik

TMV200 Diskret matematik

 

VIKTIG INFORMATION OM OMTENTORNA - LÄS!

 

Tes och lösningar för andra omtentan (20200828) finns i det separata kurs-PM:et.

 

Information om omtentan 20200828

Omtentan den 28:e augusti sköts via en separat Canvassida som heter "TMV200 Re-Exam TMV200", som endast är tillgänglig för de som anmält sig till omtentan. Om du har anmält dig så hittar du "TMV200 Re-Exam TMV200" under "Kurser" i Canvas (som en separat kurs, så att säga).

Vänligen läs all information om omtentan som ligger uppe där. 

 

 

Information om omtentan 2020502

Tes och lösningar för första omtentan (20200502) finns i det separata kurs-PM:et.

Tentan finns under fliken "Uppgifter" i menyn till vänster. Zoom-länken till tentan finns nedan under "Information om Zoom".

Omtentan går lördagen den 2 maj kl 8.30-12.30, enligt de föreskrifter som Chalmers beslutat om och som har mejlats ut till er studenter. Tentamen kommer att vara utformad som en vanlig salstentamen. För att anpassa den efter rådande omständigheter kommer jag lägga större vikt vid korrekt argumentering och visad förståelse. Vissa uppgifter kan också uppfattas som mindre lika de uppgifter som funnits på kursens tidigare tentor.

Information om omtentan och dess rutiner finns här: Information omtentamen.pdf. Läs igenom den filen (två sidor) så snart som möjligt! Ni kommer att antas vara bekanta med informationen som finns där. Se också till att ha noggrant läst igenom den information om tentorna som Chalmers har skickat ut.

Information om Zoom

Videoövervakning av tentamen sker via Zoom. Följande Zoom-länk används för omtentan:

https://chalmers.zoom.us/j/62051148957

Förutom videoövervakning sker även ID-kontroll via Zoom. För att det skall gå så smidigt som möjligt och inte störa under tentans gång önskar vi starkt att ni skall ansluta till ovanstående Zoomrum 30 minuter innan tentan börjar.

Ni skall vara inloggade i Chalmers Zoom, inte på ett eget Zoom-konto. Instruktioner om hur man loggar in finns här:

https://it.portal.chalmers.se/itportal/Telekommunikation/ZoomStart

 

 

 

Kurs-PM

Tentan är färdigrättad. Lösningsförslag finns i det separata Kurs-PM:et. Tentavisningen sker tisdagen den 18/2 kl 13.15-14.15 i MVH11 (Matematiska vetenskaper). Medtag legitimation.

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, seminarier och räkneövningar (datorlaborationer och duggor ingår ej i den här kursen).

Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. Där finns även (gamla) tentor och lösningar, inklusive årets tentor.

 

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar

Dag Avsnitt Innehåll
4/11 1.2-1.9 Introduktion, sats- och predikatlogik
5/11 2.1-2.3 Mängdlära
8/11 3.1-3.4 Funktioner, operatorer
13/11 3.6-3.8 Relationer
15/11 3.5, 4.3 Summor
19/11 4.1 Induktion
20/11 4.2 Rekursion
22/11 5.1, 5.3 Delbarhet, primtal
26/11 5.2 Diofantiska ekvationer
27/11 5.4 Kongruenser
29/11 5.5 Kinesiska restsatsen
3/12 5.6-5.7 Eulers LaTeX: \phi- funktion, RSA-kryptering
4/12 6.1-6.3 Grundläggande kombinatorik, kombinationer, binomialsatsen
5/12 7.1-7.2 Grafer och träd
6/12 7.3-7.4 Vägar och riktade grafer
11/12 B.1-B.2, B.4, 7.6 Matriser, grannmatriser
17/12 Repetition
18/12 Räkna igenom tentamen från 180405

 

Tillbaka till toppen

 

Seminarier

På seminarierna kommer vi att i detalj behandla ett antal lite mer omfattande exempel/övningsuppgifter. Preliminärt är tanken att primärt välja uppgifter från tidigare års tentor. Utvalda uppgifter kommer att läggas upp här innan varje seminarium. Om tid finns går vi igenom någon extra uppgift. Lösningsförslag till uppgifter från gamla tentor läggs upp under "Gamla tentor" i Kurs-PM. Försök själva att lösa (någon av) uppgifterna innan seminariet, då kommer du få ut mer av det.

Dag Uppgifter
14/11 Uppgift 1 från tentan 160115, Uppgift 7 från tentan 101216, Uppgift 3 från tentan 150828, bevis av mängdidentiteter
28/11 Det vi hinner av: Uppgift 1 från tentan 121222, Uppgifter 3 och 6 från tentan 131220, Uppgift 6 från tenta 180831, samt följande induktionsuppgift. Lösning till induktionsuppgiften.
12/12 Det vi hinner av: Uppgifterna 3 och 6 från tentan 121222, Uppgifterna 5 och 7 från tentan 131220, Uppgifterna 5 och 7 från tentan 180112

 

Tillbaka till toppen

 

Övningar och Problemblad

Övningstillfällena är uppdelade på tre salar. Som student väljer du själv vilken sal du helst placerar dig i (leder detta till allt för ojämn fördelning kan gruppindelning komma att göras). Övningstillfällena fungerar huvudsakligen som så att ni arbetar — själva eller i par/grupp — med övningsuppgifterna nedan. En lärare kommer att cirkulera i salen, redo och ivrig att hjälpa er reda ut begreppen och besvara era frågor. (Ni får räkna med att behöva lägga viss tid på att lösa uppgifter även utanför övningstillfällena.)

Vissa övningstillfällen är avsatta för arbete med särskilda problemblad, som kommer att publiceras efter hand. Problembladen omfattar ett fåtal uppgifter av fördjupnings- och diskussionskaraktär, som ni skall arbeta med i grupper om ca 4–5. I början av varje sådant tillfälle har ni möjlighet att för de närvarande i salen presentera era lösningar till förra veckans problemblad, och på så vis insamla uppgiftspoäng som i slutändan omräknas till (sammanlagt högst fyra) bonuspoäng till tentan. Ni anger vilka av uppgifterna ni är beredda att presentera, varpå läraren (enväldigt) väljer ut vem som skall presentera respektive problem. Under förutsättning att presentationen går bra får ni sedan ett uppgiftspoäng för varje uppgift ni angett att ni löst.

Totalt finns det 9 uppgiftspoäng att få, och de omvandlas till bonuspoäng enligt följande:

Uppgiftspoäng 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9
Bonuspoäng 0 1 2 3 4

Observera att det är en person som blir utvald att presentera — inte en hel grupp. Det är inte tillåtet att lasta över presentationen på någon annan (dock kan det vara ok att ha hjälp av någon som skriver på tavlan medan man presenterar), så kryssa alltså endast för de uppgifter du själv är beredd att presentera. Om ett problem består av flera frågor kan läraren välja att ta upp olika talare för de olika delarna, och på så sätt fördela arbetet jämnare i salen.

Nedan följer ett schema för övningarna, med rekommenderade övningsuppgifter från kursboken. Observera att uppdelningen på uppgifter till olika dagar i huvudsak är till för att föreslå en lagom studietakt.

Dag Uppgifter
5/11 Kapitel 1: 3, 4, 6, 7abdfg, 8, 10, 11, 12, 17, 18
7/11 Kapitel 2: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16
14/11 Kapitel 3: 2, 4, 5abc, 6, 7, 9, 10, 13, 14
Börja jobba med Problemblad 1
18/11 Kapitel 3: 16a, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25
Kapitel 4: 12
19/11 Redovisa Problemblad 1
Börja jobb med Problemblad 2
25/11 Redovisa Problemblad 2
Kapitel 4: 2, 3, 8, 10, 16, 19, 22
26/11 Kapitel 5: 1, 2, 3, 4, 10 (men byt 100 till 50 i c), 11, 14, 15
2/12 Kapitel 5: 6, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
3/12 Kapitel 5: 26, 27, 38, 40, 46
Börja jobba med Problemblad 3
9/12 Redovisa Problemblad 3
Kapitel 6: 2, 3, 4, 7
12/12 Kapitel 6: 9, 12, 16, 21
Kapitel 7: 3, 4, 14
16/12 Kapitel 7: 1a‐f, 2, 12, 14, 16
17/12 Kapitel B: Matrisuppgifter
Tidigare uppgifter som inte hunnits med
Uppgifter från gamla tentor

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Kursen innehåller inga datorlaborationer eller datorövningar.

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Kursen innehåller inga duggor.

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum