Kursöversikt

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Tentamen 17/8, tes och svar.

Tentamen 15/1, tes och svar.

Omtentamen 6:e april inställd.

Några extra differentialekvationer att öva på, nu med kommentarer.

Om teorifrågor på tentamen. 

På tentamen medföljer ett formelblad.

 

I kursen ingår 6 laborationer i Matlab. Laborationerna ligger i en egen modul med länkar till Möbius där de olika uppgifterna skall lösas. För tips om hur uppgifterna kan lösas kan man läsa i  bakgrundsmaterialet om matlab.

 

Och eftersom kursens första del om integraler är avslutad finns en samling typiska tentamensuppgifter av varierande svårighetsgrad. Nu finns också svar.

 

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Preliminärt program till föreläsningarna

Läsvecka Avsnitt Innehåll
1: 4 - 8 nov

mån  5.1 - 5.3

ons   5.4 - 5.5

tors  5.6 - 5.7

Summor. Bestäm integral.

Analysens fundamentalsats.

Variabelsubstitution.

2: 11 - 15 nov

mån  6.1

ons   6.2

tors  6.5

Partiell integration.

Partialbråksuppdelning.

Generaliserade integraler. 

3: 18 - 22 nov

mån  6.6, 6.7, 7.1

 

ons  7.2, 7.3

 

fre   7.9

Numerisk integration. Rotationsvolymer

Mer om volymer. Båglängd och rotationsareor.

Linjära differentialekvationer av första ordningen.

4: 25 - 29 nov

mån   7.9

 

ons   3.7, 18.5, 18.6

 

 

fre   18.3

Separabla differentialekvationer.

Andra ordningens linjära homogena och inhomogena differentialekvationer. 

Mer om inhomogena differentialekvationer. Numerisk lösning av differentialekvationer.

5: 2 - 6 dec

mån   9.1, 9.2

ons   9.3

tors  9.3, 9.4

Följder och serier.

Konvergenskriterier för serier.

Kvot och rotkriterier. Betingad konvergens.

6: 9 - 13 dec

mån   9.5

ons    9.6, 9.7

tors   18.8

Potensserier.

Taylorutvecklingar med tillämpningar.

Fler tillämpningar.

7: 16 - 20 dec

mån   

tis   

ons

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Dag Uppgifter som räknas på tavlan         Uppgifter att räkna själva
5/6 nov 5.1: 22        5.2: 3         5.3: 16     5.4: 10, 12, 36. 5.1:  3, 6, 10, 21.            5.2: 2      5.3:  2, 11.       5.4:  3 7, 33, 38.
12 nov 5.5:  9, 25, 44.      5.6:    6, 9, 33.         5.7:  18. 5.5:  5, 8, 11, 15, 20, 23, 28, 33, 39, 42.           5.6:  4, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 26, 42, 43.     5.7:  3, 5, 13, 17, 27.
14 nov 6.1:   2, 7, 21.      6.2:   7, 22. 6.1:  1, 2, 5, 8, 18, 23.             6.2:  2, 5, 10, 15, 18, 21.
19/20 nov

6.5:   8, 19, 34, 42a.       

7.1: 11, 22.

6.5:   3, 6, 10, 15, 17, 22, 25, 29, 31 33, 42b.    6.7:   8.     

7.1:  3, 8, 12, 19, 23.

26 nov 7.2:  3, 7.     7.3:  3.    7.9:   8, 12, 19. 7.2:   2, 5, 8, 11.     7.3:  2, 9.     7.9:   2, 7, 9, 11, 16, 18, 23, 28.
28 nov 3.7:   9, 19.            18.5:    2.     18.6:   6. 3.7:    2, 3, 8, 12, 15, 17.     18.5:   1, 4.      18.6:    1, 5.
3/4 dec 18.6    8.    9.1     6, 20.              9.2   7, 17, 21, 31. 18.6    3, 7, 11.         9.1   2, 4, 9, 14, 17, 19, 21, 23.              9.2   3, 5, 8, 16, 22, 27 - 29.
5 dec 9.3   4, 19, 25, 35. 9.3    1, 3, 5, 8, 10, 11, 18, 24, 26, 39.
10/11 dec 9.4   3, 6.  9.5    3, 8, 22. 9.4   1, 5, 7, 9.       9.5  1, 5, 7, 12, 21, 27.
12 dec 9.6   10, 22, 33.   9.7   7, 16, 24. 9.6    5, 7, 19, 35.       9.7   3, 11, 15, 23, 25.
16/17 dec 18.8    2, 4. 18.8   1, 3.
17/19 dec

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

 

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum