Kursöversikt

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar

Övningsuppgifter i fet röd stil ska förberedas av kursdeltagare hemma inför övningstillfälle. 

Datum Tid Lokal Aktivitet Innehåll Avsnitt i litteratur
Tisdag 3 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Funktioner, derivator
13:15-15:00 SB L408 Övning Matematik 5000 1c och Matematik Origo 4
Onsdag 4 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Integraler, summor 2.3
Torsdag 5 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Summor, gränsvärden, mängdlära 3.1-3.3
  13:15-15:00 SB L408 Övning   Kap 3: 9, 10, 15, 17, 28
Tisdag 10 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Sannolikheter, kombinatorik, räkneregler för sannolikheter 3.2-3.4
13:15-15:00 SB L408 Övning Kap 3: 12, 42, 43, 45, 46, 49, 55
Torsdag 12 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Betingade sannolikheter, Bayes regel, oberoende händelser, slumpvariabler 3.5, 3.6, 3.9
  13:15-15:00 SB L408 Övning   Kap 3: 66, 67, 69, 71, 73, 78, 88, 141, 145
Tisdag 17 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Slumpvariabler, väntevärde, varians, standardavvikelse, sannolikhetsfördelningar, diskret likformig fördelning 4.1-4.3
13:15-15:00 SB L408 Övning Kap 4: 3, 10, 15, 18, 20, 24, 37, 40, 42, 46
Torsdag 19 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Binomialfördelning, Poissonfördelning 4.4, 4.5
  13:15-15:00 SB L408 Övning   Kap 4: 55, 58, 61, 64, 73
Tisdag 24 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Poissonfördelning, väntevärde, kontinuerliga slumpvariabler 4.5, 5.1
13:15-15:00 SB L408 Övning Kap 4: 79, 86, 90, 95
Onsdag 25 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Kontinuerlig likformig fördelning, normalfördelning 5.2, 5.3
Torsdag 26 September 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Deskriptiv statistik, variabeltyper, lägesmått, spridningsmått Kapitel 1 och 2
  13:15-15:00 SB L408 Övning   Kap 5: 3, 4, 7, 13, 14, 25, 28, 31, 32, 40, 44, 48
Tisdag 1 Oktober  10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Boxplots, samplingfördelningar, punktskattningar,väntevärdesriktighet 2.8, 6.1-6.3
13:15-15:00 SB L408 Övning Kap 2: 130, 131; Kap 6: 5, 6, 7, 16, 18, 19, 27, 30, 35, 44
Onsdag 2 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Centrala gränsvärdessatsen, konfidensintervall 6.3, 7.1
Torsdag 3 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Konfidensintervall för väntevärde när variansen är känd, signifikansnivå 7.2
  13:15-15:00 SB L408 Övning   Kap 7: 7, 8, 9, 11, 12
Tisdag 8 Oktober  10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Konfidensintervall för väntevärde när variansen är okänd, t-fördelningar 7.3
13:15-15:00 SB L408 Övning Kap 7: 31, 33, 38, 43
Onsdag 9 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Handledning
Torsdag 10 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Konfidensintervall för andel, bestämning av stickprovsstorlek 7.4, 7.5
  13:15-15:00 SB L408 Övning   Kap 7: 51, 55, 61, 69, 70, 76
Tisdag 15 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Hypotestest av väntevärde när variansen är känd, ensidiga test, p-värde, feltyper 8.1-8.4
13:15-15:00 SB L408 Övning Kap 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 23, 30, 35, 43, 44, 50 
Onsdag 16 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Handledning
Torsdag 17 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Hypotestest för väntevärde när variansen är okänd, hypotestest för andel 8.5, 8.6
  13:15-15:00 SB L408 Övning   Kap 8: 64ab, 65, 79, 80, 86
Tisdag 22 Oktober 10:00-13:15 SB L408 Föreläsning Jämförelse av två stickprov, jämförelse av parade stickprov 9.1, 9.2, 9.3
13:15-15:00 SB L408 Övning Kap 9: 2, 6cde, 7, 12, 15, 35, 38
Onsdag 23 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Handledning
Torsdag 24 Oktober 10:00-11:45 SB L408 Föreläsning Räkning av tenta 
  13:15-15:00 SB L408 Övning    
Torsdag 31 Oktober 14:00-18:00 Tentamen
09-jan-20 14:00-18:00 Tentamen

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Dag Uppgifter

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

 

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med Matlab,  Katarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum