Kursöversikt

Granskning av omtentan

Gå själva igenom er tenta och lösningarna och inkom med synpunkter i ett email.

Ni kan skriva text i emailet, eller skapa en fil ni bifogar

Deadline: 200626 (men skicka gärna tidigare).

Skicka till gustav.holmqvist@chalmers.se (eller om det är några frågor kring det hela).

Betygsgränserna justerades något efter rättning (jämfört med tesen). Gränser: 3>=20p, 4>=30p, 5>=40p.

 

Lösningar (uppdaterat med fr. 6) finns nu under utlagda (Filer/Tentor)

Omtentamen 2020-05-02  (info uppdaterad 2020-05-01)

Här är länken till Zoom mötet där du skall vara inloggad under hela tentan i MPR095 lördag 20-05-02. Logga in vid 13:30 så kommer du till ett väntrum. Sedan flyttas du till ett ID-rum där en i taget får visa sin ID. Ha det tillgängligt under hela tentanEfter detta flyttas du till ett tentamensrum där en vakt tittar på dig under tentan.

https://chalmers.zoom.us/j/61207570954

Om du ramlar ur zoom går du in igen via länken ovan och får visa ID igen.

 

Själva tentan finns under Uppgifter och öppnar 14:00.

 

Utförliga instruktioner för Zoom-mötet och tentan finns HÄR i samma dokument som du fått med mail.

Presentationen från frågestunden 20-04-29 om Valborgstenorna i Zoom finns i box via länken nedan. Den innehåller viktig information bl.a om hur du kommunicerar med tentavakterna 

https://chalmersuniversity.box.com/s/nauu181qpirchcwlldh6qujtu7himu35

 

ID-kontroll och övervakning via Zoom

Kontrollera din inloggning i Chalmers Zoom i förväg. Länken nedan visar en kort film om hur man gör.

https://it.portal.chalmers.se/itportal/Telekommunikation/ZoomStart

 

______________________________________________________________________________________________________________

Kurs-PM  -  finns även som pdf under Filer - Kursadministration

Material- och Tillverkningsteknik M (7,5 hp), MPR 095

Läsåret 2019-2020, läsperiod 2

 

Examinator:            Gustav Holmqvist, tel 772 5026                                    gustav.holmqvist@chalmers.se

                                     

Föreläsare:              Mats Norell                                                                                 mats.norell@chalmers.se

                                            Gustav Holmqvist                                                                   gustav.holmqvist@chalmers.se

 

Övningsledare:   Daniel Gren                                                                                daniel.gren@chalmers.se

                                            Hans Gruber                                                                              hans.gruber@chalmers.se

                                            Fabian Hanning                                                                        fabian.hanning@chalmers.se

                                            Alexander Leicht                                                                     alexander.leicht@chalmers.se

                                            Antonio Mulone                                                                      mulone@chalmers.se

Syfte

Kursen ger baskunskaper om industriella tillverkningsmetoder. Tonvikt läggs på förståelse för kopplingen mellan tillverkningsprocessen, materialegenskaperna samt produktens utformning och slutliga egenskaper.  

 

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva de viktigaste tillverkningsmetoderna för metalliska material
 • Förklara och beräkna hur tillverkningsprocesserna påverkas av materialegenskaperna och kunna dimensionera verktyg och maskiner utifrån detta
 • Förutsäga och förklara hur materialens struktur och egenskaper förändras som ett resultat av tillverkningsprocesser
 • Föreslå en metod som ger lämpliga egenskaper och motivera förslaget
 • Beskriva hur andra produktegenskaper såsom ytor och toleranser påverkas av tillverkningsprocessen
 • Uppskatta produktionshastigheter samt ta fram underlag för kostnadsuppskattningar vid skärande bearbetning
 • Anpassa produktens utformning för de viktigaste kombinationerna av material och tillverkningsprocess
 • Utgående från korrosionens grunder bedöma risken för olika korrosionstyper och anpassa produktens utformning för att motverka korrosion och därmed säkra produktens livslängd

 

Innehåll

Kursen bygger i stora avseenden vidare på kursen materialteknik och tar sin utgångspunkt i samspelet mellan material, tillverkningsprocess och produkters egenskaper. Kursen belyser de olika samverkande delarna i en processkedja som krävs för att framställa färdiga komponenter och produkter med specifika egenskaper. Vidare ges exempel på konstruktionsregler och begränsningar vilka bygger på en förståelse för samspelet material-tillverkningsprocess. Korrosion påverkar livslängden hos många produkter i metalliska material, och därmed resursanvändningen vilket är viktigt med hänsyn till miljön.

Områden vilka behandlas i kursen:

 • Metallers gjutning, gjutmetoder och gjututrustningar.
 • Grundläggande teori för plastisk formning av metaller
 • Formande metoder för metaller: Dragning, valsning, smide, strängpressning och plåtformning
 • Sammanfogningsmetoder för metalliska material, främst svetsning
 • Grundläggande teori för skärande bearbetning
 • Skärande bearbetning för metalliska material såsom svarvning, fräsning och borrning.
 • Val av tillverkningsmetod med hänsyn till geometrisk form, material, tolerans och ytjämnhet
 • Korrosion; grundläggande mekanismer, typer, skydd och ytbehandlingsmetoder.

 

Laborationer, datorövning och projekt

Fyra obligatoriska moment ingår i kursen: Två laborationer, ett projekt och en datorövning. Dessa ger tillsammans 1,5 p vilket rapporteras in separat men krävs också för slutbetyg i kursen.

 1. Korrosionstyper
 • 4 h, 16 teknologer/grupp
 • Labben genomförs i kurslabbet.
 • Obs! Ett labbförhör genomförs i början av labben för att säkerställa att labben blir meningsfull för deltagarna. Förbered dig genom att läsa labb-PM som finns på kurshemsidan. För att få delta i laborationen krävs godkänt resultat på provet.
 • Labb-ansvarig: Kristoffer Harr Martinsen, harrk@chalmers.se

 

 1. Svarvning, skärkrafter
 • 2 h, 8 teknologer/grupp
 • Labben genomförs i IMS stora labbhall.
 • Labb-ansvarig: Philipp Hoier, tel 772 12 71, hoierp@chalmers.se

 

 1. Projekt beredning
 • Uppgiften behandlar beredning av svarvning mm för en axel till en elmotor.
 • I uppgiften väljs verktyg och inställningar, tider beräknas och kostnaden per detalj bestäms.
 • Introduktion: 22/11 (se schema)
 • Inlämning senast torsd 12/12 (kl 23:59)
 • Handledning, konsultation mm
  • I samband med andra övningen i skärande bearbetning 29/11 handleds första delen av projektet
  • Två konsultationstillfällen i övningssalar finns schemalagda: 3/12 och 9/12, bägge 15-17, ML1-3

 

 1. Datorövning i gjutsimulering (nytt moment 2019/2020)
 • Uppgiften behandlar simulering av olika gjutsystem med programvaran NovaCast&Solid
 • Fyra olika 4h-pass finns att välja mellan 13/12 em, 16/12 fm och em samt 19/12 em (sal enl. TimeEdit).

                     

Bokning av labbarna, datorövning liksom gruppindelning för projektet görs på kurshemsidan. Bokningen är öppen fr.o.m. 191106 em. Plats på labbar garanteras bara för de som bokat sig senast 191110. Däremot är bokningen öppen under hela labbserien så i mån av plats kan ni själva byta tid.

Eventuellt förhinder (p.g.a. sjukdom) skall anmälas till respektive labbansvarig. Fritidsaktivitet eller liknande godtas inte.

  

Övningar

Totalt fem övningar kommer att genomföras, med en blandning av genomgångar, räknetal och eget arbete.

 

Litteratur

Böcker/kompendier:

 • ”Materialteknik – Korrosion”, kompendium, Chalmers Tekniska Högskola, säljes på Cremona.
 • ”Modern Produktionsteknik del 1”, Hågeryd et al, Liber, 2018, säljes på Cremona. Behandlar områdena skärande, klippande och plastisk bearbetning.

Övrigt läsmaterial:

 • Gjutning; På kurshemsida; Hamberg, K.: ”Gjutning som tillverkningsmetod – en introduktion”, 2012.
 • Fogning: På kurshemsida; utdrag ur Kalpakjian, S. mfl: ”Manufacturing Processes for Engineering Materials”, Prentice Hall, 2008.
 • Ytbehandling: På kurshemsida; utdrag ur DeGarmo, E. mfl:”Materials and Processes in Manufacturing”, John Wiley & Sons.
 • Processval: E-bok:Materials selection in mechanical design”, Ashby, M., 2011, 4th ed., kap 13. (Läggs även upp som pdf)

Övningar, Laborations- och projekt-PM:                                                                                     

Utdelas / kommer att finns på kurshemsidan.

 

Kurshemsida

Kurshemsida finns på Canvas:

 • Anmälan till labbar, datorövning samt anmälan till grupp för projekt görs under ”Personer”- ”Grupper”.
 • Inlämning av projektrapport (beredningsuppgift) görs under ”Uppgifter”.

 

Examination

Tentamen är skriftlig och omfattar beskrivande uppgifter och beräkningsuppgifter. Den ordinarie tentamen ges lördag 18 Jan 2020, em.

Tillåtna hjälpmedel är formelblad som kommer med tesen och typgodkänd kalkylator. Linjal, passare och cirkelmall är också tillåtet.

Betygsgränser på tentamen är 40, 60 och 75 % av maxpoängen för betygen 3, 4 och 5.

Godkända laborationer, datorövning och projekt enligt ovan krävs också för slutbetyg.

 

 

Schema

Datum

Tid

Sal

Typ

Innehåll

Litteratur

Lärare

4/11

13-14

HA1

Kursintroduktion

-

GH

 

14-16

HA1

Korrosionens grunder

Korrosions-komp. kap. 1-2

MN

5/11

13-16

HA4

Korrosion hastighet, passivering

Korrosions-komp. kap. 1-2

MN

6/11

10-12

HB2

Korrosionstyper

Korrosions-komp. kap. 3-4

MN

7/11

8-10

HB3

Korrosionstyper

Korrosions-komp. kap. 3-4

MN

7/11

10-12

ML4, ML13-15

ÖVN

Korrosion

 

 

12/11

13-15

HA4

Korrosionsskydd, Rostfria stål

Korrosions-komp. Kap. 5

MN

13/11

10-12

HB2

Korrosionsskydd, Ytbehandling

Se kurshemsidan

MN

15/11

8-10

HB2

Tillverkningsteknik  intro

Skärande bearbetning, Intro

Hågeryd kap. 5.1, 5.3, 5.6

GH

 

10-12

ML1,  ML13-15

ÖVN

Korrosion

 

 

19/11

13-15

HA4

Skärande bearb., Krafter, värme

Hågeryd kap. 5.1, 5.3, 5.6

GH

20/11

10-12

HB2

Skärande bearb., Förslitn., Ekonomi

Hågeryd kap. 5.1, 5.4-5.5

GH

22/11

8-10

HB2

Beredning Intro projekt

Projekt-PM

GH

 

10-12

ML1-3, ML15

ÖVN

Skärande bearbetning

 

 

26/11

13-15

HA4

Skärande bearb., Fräsning, Borrn.

Hågeryd  kap. 5.7, 5.9

GH

27/11 

10-12

HB1

Skärande bearb., Verktyg, Slipn.

Hågeryd kap. 5.2, 5.10

GH

29/11 

8-10

HB2

Processval

Ashby (E-bok), ch. 13

GH

29/11

10-12

ML4, ML13-15

ÖVN

Skärande bearbetning /Handledning projekt

 

 

3/12

13-15

HA4

Plastisk bearbetning, Intro

Hågeryd kap. 3.1-3.8

GH

 

15-17

ML1-3

KONS

Projekt

 

 

4/12

10-12

HB2

Plastisk bearb., Valsning, smidn.

Hågeryd kap. 3.9

GH

9/12

15-17

ML1-3

KONS

Projekt

 

 

10/12

13-15

HA4

Plastisk bearb., Tråddragn, strängpr., Klippande bearb

Hågeryd kap 3.9, 4

GH

 

15-17

ML1-4

ÖVN

Plastisk bearbetning

 

 

11/12

10-12

HB2

Plastisk bearb., Plåtformning

Hågeryd kap. 3.10-3.11

GH

13/12

8-10

HB2

Gjutning

Gjutnings-komp.

MN

 

10-12

HB2

Gjutning

Gjutnings-komp.

MN

17/12

13-15

HA4

Gjutning

Gjutnings-komp.

MN

 

15-17

HA4

Kursavslutning /Frågestund

 

GH/MN

18/12

10-12

HB2

Svetsning

Utdrag ur Kalpakjian

MN

 

Salar för övningsledare

Datum

Tid

Innehåll

Antonio/Daniel*

Hans

Alexander

Fabian

7/11

10-12

Korrosion

ML4

ML13

ML14

ML15

15/11

10-12

Korrosion

ML1

ML13

ML14

ML15

22/11

10-12

Skärande bearbetning

ML1*

ML2

ML3

ML15

29/11

10-12

Skärande bearbetning

ML4*

ML13

ML14

ML15

10/12

15-17

Plastisk bearbetning

ML1*

ML2

ML3

ML4

 

 

Schema: TimeEdit

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information