Course syllabus

Kurs-PM

TIF101 Applied quantum physics lp2 HT19 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare
Henrik Grönbeck
Kontor: 5123, Forskarhus fysik
Telefon: 031-7722963
email: ghj@chalmers.se

Räkneövningsledare
Adam Arvidsson
email: adamar@chalmers.se

Raimund Feifel
email: raimund.feifel@physics.gu.se

Laborationshandledare

Andreas Heinz, A6
email: andreas.heinz@chalmers.se

Jakob Welander, A9
email: jakob.welander@physics.gu.se

Måns Wallner, A11
mans.wallner@physics.gu.se

 

Kursens syfte

I denna kurs, som är en fortsättning av kvantfysikkursen i läsperiod 1
(FUF040), tillämpas kvantfysiken på elementära fenomen, och
kvantfysikens roll identifieras för den tekniska fysiken, inklusive
högteknologiska tillämpningar. Kvantfysikens förverkligande i ett antal
naturliga och artificiella system uppmärksammas i räkneuppgifter, inlämningsuppgifter och laborationer.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

David J. Griffiths and Darrel F. Schroeter
Introduction to Quantum Mechanics, third edition (Cambridge University Press).

För de delar av kursen som inte täcks av boken rekommenderas:
B.H. Bransden and C.J. Joachain
Physics of Atoms and Molecules, second edition (Prentice Hall)

Ett äldre kompendium i kvantfysik finns att ladda ner i modulen "Kursmaterial" eller här: kompendium_kvantfysik_del2.pdf

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter, laboration samt en tenta. 

Föreläsningarna presenterar kursens innehåll som exemplifieras på räkneövningarna. Inlämningsuppgifterna skall stimulera studiet av kurslitteraturen och räkneövningsexemplen. Varje student för en laboration som syftar till att experimentellt påvisa viktiga moment i kursen.  

Inlämningsuppgifter skall senast vara inlämnade: 

Inlämningsuppgift 1: 20 november 15.00

Inlämningsuppgift 2: 11 december 15.00

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Ordningen på föreläsningarna är ändrad.

 

Lärandemål

 

  • Beräkna energinivåer för kvantfysikaliska modellsystem, där approximationsmetoder måste användas.
  • Undersöka tidsberoende system.
  • Beskriva tankekedjan mellan Schrödingerekvationen och uppbyggnadsreglerna för grundämnenas periodiska system. 
  • Beskriva kemisk binding utifrån kvantmekaniska principer.
  • Få viss erfarenhet i att välja lämplig modell och approximation för hantering av konkreta kvantfysikaliska system.

 

Examination

Examinationen består av:

  1. Laborationstillfället (obligatorisk närvaro)
  2. Inlämningsuppgifter (Maximalt 12 poäng)
  3. Salstentamen (maximalt 24 poäng)

Betyg tilldelas baserat på ihopsamlade poäng:
5: 31-36 poäng
4: 25-30 poäng
3: 17-24 poäng

Tentamen sker 19 december klockan 8.30-12.30 i SB multisal.

Inlämningsuppgifter skall vara inlämnade enligt ovan. Försent inlämnade uppgifter kommer inte att rättas eller medräknas. 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due