LMA212 Algebra

LMA212 Algebra

ÖVNINGARKurs-PM 

På denna sida finns programmet för kursen: räkneövningar,

pdf-filer med föreläsningar m.m.  inklusive mk metoden-exercises(.2) 20190930.

datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

 

 

Program TIDAL och TIELL

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar och  rekommenderade övningar

Datum Avsnitt Ämne Uppgifter
2/9-3/9 Lay, 1.1-1.2
  1. Linjärt ekvations- system (ES)

1.1: 1, 2, 3, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 29, 31

4/9 Lay, 1.2 och 1.4

Trappstegsform och radreducerad form

1.2: 1abc, 2bd, 3, 7, 9,  1.4: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 25
5/9 Lay, 1.4

Matrisekvation.

Tillämpning av ES

1.5: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,  
11/9 Lay, 2.1 Matrisoperationer

1.5: 13, 19, 21, 22, 23,  27, 35,  

2.1: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 

12/9 Lay, 2.1-2.2

Transponat(-matris)

Invers matris

2.1: 11, 12, 15a, 23, 24, 25, 26, 27

16/9 Lay, 2.1-2.2 Invers matris

2.2: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 24, 29, 31

18/9 2.3 2.3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 31
18/9 Lay, 3.1 Determinant

3.1: 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 23

19/9 Lay, 3.2  Determinant, forts. 3.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 31, 33, 35
19/9

Lay 3.3

Cramers regel m.m.

3.3: 1, 2, 3, 5, 6, 19, 21, 23, 29

23/9

MK-metoden

Föreläsningsanteckningar

 

samtliga uppgifter i kompendiet, samt 

6.5: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Observera att medelfelet i uppgift 7 och 8, inte divideras med roten ur antal ekvationer.

23/9-27/9

Föreläsningsanteckningar 

Lay, 6.1

Stewart, 12.4   

Geometrisk vektor 

Algebra för vektorer

Skalär produkt och vektorprodukt  

 

Lay, 6.1: 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 27

Stewart 12.4: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 17, 21, 22

27/9-1/10

Stewart Calculus, 12.5 

Linje och plan m.m.

12.1: 3,  5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19

12.2: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13

12.5: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 45, 47, 49, 51, 57, 58, 65, 75 , 66

1/10

Kompendium

och Appendix H i 

Calculus

 

 Aritmetik för komplexa tal

Appendix H: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 40 
3/10

Ekvationer m.m.

uppgifter i  "komplexbok" 

1.1-1.9

7/10 Komplexa tal Ekvationer mm. 
10/10

 

Polär form 

Binomisk ekvation

16/10 Komplexa tal forts.
21/10 Repetition lösningsförslag
24/10 Repetition

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Laboration 1 i Mathematica

Laboration 2 i Mathematica

 

 

Tillbaka till toppen

Duggor

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum