Course syllabus

Kurs-PM

ACE070 Akustik lp3 VT20 (2,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Wolfgang Kropp, Teknisk Akustik

wolfgang,kropp@chalmers.se

 

 

Kursens syfte

Kursen är en introduktion till rums- och byggnadsakustik. Inom rumsakustik behandlas rumsakustiska egenskaper och upplevelser samt hur funktionskrav kan formuleras för olika ljudmiljöer. Inom byggnadsakustik behandlas yttre störningar, byggnadstekniska koncept för att hindra spridning av ljud samt funktionskrav för ljudisolering. Kursen ger grundläggande begrepp, samband och analysmetoder med det övergripande syftet att tillhandahålla verktyg för att kunna göra akustiska bedömningar och utformningsval i arkitekters och ingenjörers tidiga skeden.

 

 

Schema

22/1    8-10    Grunder: Ljud som vågor

22/1  10-11   Ljudkällor: röst och tal, teknik

27/1    8-10    Örat, hörande, lyssning 

27/1  10-12   Rummets akustik: geometriska, statistiska och fysikaliska betraktelsesätt. Diffust ljud, efterklang

28/1  13-15  Rummets akustik: geometriska, statistiska och fysikaliska betraktelsesätt. Diffust ljud, efterklang

28/1  15-17   Enkla beräkningar i rumsakustik

29/1    8-10   Rummets akustik och hörandet. Akustisk planering

29/1  10-12  Enkla beräkningar i rumsakustik, Ljudisolering

29/1  13-15 Ljudabsorbenter, diffusorer, skärmar

29/1  15-16 Ljudutbredning utomhus

Kurslitteratur

The book by M. Kleiner “Acoustics and Audio Technology, third Edition,” can be accessed for online reading here when browsing with a Chalmers IP address.

It can also be purchased at the Cremona bookstore in the student union building. The price at Cremona is SEK about 475 SEK including VAT, about 25 % less than web stores.

 

Kursens upplägg

 

Course summary:

Date Details