Course syllabus

Välkomna till kursen Teori och text, AKA083

Vi startar kursen med en gemensam föreläsning i SB-H8, den 20 januari kl 09.00. 

 

Kurs-PM och Schema 

AKA083 Arkitektur: teori och text lp3 VT20 (12 hp) (tryck på länken)

Schema. (Tryck på länken) 

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Kursledare :      Maja Kovács (maja.kovacs@chalmers.se), 0703-088491

Examinator:   Maja Kovács

 

Course summary:

Date Details Due