Course syllabus

2021-01-01: Ursäkta om du fått en massa (gamla) meddelanden från kursen. Det berodde på en felaktig inställning av datum för visning av meddelanden. Hoppas ditt nya år fortsätter bättre än det började! /Jörgen

____________________________________________________________________________________________________ 

Exempel på instruktioner vid hemtentamen i Optik vid de tre tentatillfällena som inföll  under år 2020:

1. Tentan skrivs på valfri plats. Alla hjälpmedel är tillåtna.

2. Zoom kommer inte att användas. Du behöver alltså inte meddela mig (eller någon annan vuxen) när du går på toaletten :)

3. Tentatesen finns tillgänglig på kurshemsidan från kl 14:00 som en Assignment "Tenta Optik 2020-08-24"  (finns i To-do-listan i högermarginalen, eller i Course Summary längst ned på denna sida) . Där hittar du en länk till tesen.

4. Tentans upplägg och karaktär liknar en helt vanlig tenta, och du skriver tentan för hand precis som en vanlig tenta. 

5. När du är klar, fotografera eller skanna in dina sidor och lägg i ett dokument. Lämna in ditt dokument (som pdf eller word) via kurshemsidan på samma sätt som en HUPP-inlämning.

6. Du kan lämna in din lösning ända till kl 19:00.

7. Spara dina handskrivna lösningar!

8. Du når mig på jorgen.bengtsson@chalmers.se (eller 031-772 1591).

9. Om du råkar ut för tekniska/praktiska problem av något slag löser vi det på något sätt. Var inte orolig!

10. Efter tentans slut publiceras diskussion och lösningsförslag här på kurshemsidan, under Modules.

/Jörgen

________________________________________________________________

Välkommen till Optik F2 (FFY091)! Kursen ges av MC2.

Kursinfo_tumnagel_smallest.jpg

1. Kurs-PM med allt du behöver veta om kursen

2. Kursutvärderare/kontaktpersoner

- Sofia Reiner (sofiare@student.chalmers.se)

- Erik Bivrin (bivrin@student.chalmers.se)

3. Schema i TimeEdit  

 

Course summary:

Date Details Due