MVE302 Sannolikhet och statistik/MVE395 Sannolikhet, statistik och risk

MVE302 Sannolikhet och statistik/MVE395 Sannolikhet, statistik och risk

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer, duggor, anslagstavla och projektuppgifter (för TM). Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. Var noga med att redan från början av kursen orientera dig i vad för information som finns och var, både här och på kurs-PM.

På grund av utbrottet av Covid-19 sker all undervisning i lp 4 på distans. Föreläsningar kommer att läggas upp som slide-presentationer med ljud på en egen sida (se under Sidor i vänstermarginalen). Samma slides utan ljud finns redan publicerade i föreläsningsschemat nedanför. Det kommer sedan att arrangeras frågestunder på Zoom. Dessa planeras att hållas en gång per vecka och ska röra de föreläsningar som framgår av inbjudan. Övriga frågor, till exempel av administrativ art, rekommenderar jag att du vänder dig med direkt till examinator via mail.

Övningsverksamheten planeras att ges under liknande former: screencastinspelningar med demonstrerade övningar läggs upp och ni förväntas ha tagit del av dessa innan övningen är schemalagd. På den på schemat utsatta tiden kommer det sedan att arrangeras en frågestund i Zoom. Övningshandledarna kommer själva att ge er mer detaljer.

Alla undervisningstillfällen i Zoom läggs tekniskt sett upp som ett permanent möte (ett per lärare). Man kan alltså ansluta när som helst, men respektive lärare kommer förstås bara att finnas på plats på utsatt tid. Felix och Olof är på plats de tider som är avsatta för övning i respektive kurs på schemat i TimeEdit. Johans tider för frågestunder publiceras på anslagstavlan nedanför.

Zoomlänk till Johan: https://chalmers.zoom.us/j/187552812.

Zoomlänk till Felix (Övningar TM): https://chalmers.zoom.us/j/612599369.

Zoomlänk till Olof (Övningar KF): https://chalmers.zoom.us/j/107909048.

Länk till Piazza: piazza.com/chalmers.se/spring2020/mve302. Observera att även Canvas egen diskussionssida är aktiv, se vänstermarginalen. 

Reservation: Vi rör oss på okänd mark här och det kan efterhand visa sig att systemen pga av mångfalt ökad belastning inte klarar att leverera det vi hoppas och planer kan behöva ändras helt.

Anslagstavla

3/6: Tentan från den 3 juni med lösningar är nu publicerad bland de gamla tentorna.

2/6: Zoomlänk till tentan för MVE302: https://chalmers.zoom.us/j/61959057707, för MVE395: https://chalmers.zoom.us/j/69639859345

19/5: Inför tentan: Tentan för MVE395 kommer att ske på det separata kursrummet för den kursen. 

15/5: Nu har det publicerats ett anslag med alla detaljer kring tentamen på distans.

13/5: Nu finns tider och andra detaljer kring handledning och redovisning publicerade i projektuppgiften.

12/5: Under tiden som jag gjorde inspelning av sammanfattningsföreläsningarna upptäckte jag några småfel och att jag glömt att tala om konfidensintervall och test i tvåstickprovsfallet. Här är slides till en korrigerad version.

12/5: Det har ställts en fråga om det går bra att använda annan programvara än Matlab för att genomföra projektet och svaret är: ja, det går bra.

12/5: Sammanfattningsföreläsningar finns nu publicerade. 

8/5: Frågestund hålls kl 13.15 fredag den 15 maj. Då avhandlar vi föreläsningarna 16/17 och extraföreläsning 2 och 3 för TM.

29/4: Efter önskemål som framkom på dagens mittkursmöte har jag lagt upp en Piazzasida för kursen. Detta kan ni använda som alternativt diskussionsforum till Canvas eget om ni så önskar. Se länk ovan.

29/4: Frågestund kommer att ske kl 10.00 fredag den 8 maj. Frågestunden gäller föreläsningarna 12, 13 och 14. Efter det får TM:are en ny chans att ställa frågor på sin första extraföreläsning.

28/4: Nu ligger duggan med lösningar bland de gamla tentorna.

28/4: All information finns nu på plats i projektuppgiften. Sätt igång så snart som möjligt och börja med att läsa igenom fackspråksföreläsningen.

21/4: Nu är projektuppgiften för MVE302 öppnad, se längst ner på denna sida.

20/4: Det är dags för en mittkursutvärdering och för det ändamålet har SNF skapat följande mittkursenkät.

13/4: Nya tider för frågestunder till föreläsningar: onsdag den 22/4 kl 15.15 (föreläsning 7-9) och onsdag den 29/4 kl 10.00 (föreläsning 10-11 och första extraföreläsningen för TM).

2/4: Idag den 2/4 är Olof upptagen på annat håll och Johan tar över hans övning. Gå in på Johans zoomlänk istället för Olofs. Vi börjar kl 13.15 och håller öppet en timme.

30/3: Övningstillfällena för både mig och Olof förkortas ner till att endast vara den första av de två timmar som är utsatta, detta för att ni har demonstrerade uppgifter att kolla på som vanligtvis ingår i övningen, och för att behovet inte var så stort första veckan. Om (eller kanske "när") behovet blir större senare så sätter vi tillbaka det till två timmar igen!

/Felix

24/3: Nu finns en länk till en introduktionsvideo som förklarar hur övningarna ska gå till, ni hittar den om ni går in på "Sidor" -> "Demoövningar".

Demostrerade övningar kommer också i framtiden att läggas upp under "Demoövningar".

/Felix

24/3: Tider för frågestunder till föreläsningar:

Fredagen den 27/3 kl 8.45: Föreläsning 1-3

Fredagen den 3/4 kl 13.15: Föreläsning 4-6.

23/3: Efter dagens frågestund på Zoom framgick att ganska liten del av utsatt tid verkligen användes, så det verkar mer lagom att ha en frågestund per vecka. Inbjudningar skickas ut till dessa efter hand.

23/3: Kursens dugga kommer att hållas kl 10-12 tisdag den 28/4. Den kommer att ges som en uppgift i Canvas. Uppgifterna blir synliga kl 10 och deadline för inlämning blir kl 12. Duggan omfattar materialet för föreläsning 1-10.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar

Vecka Avsnitt Innehåll
13 1.1-1.6 Sannolikhet, utfallsrum, händelser, betingad sannolikhet, oberoende, Bayes formel. Föreläsningar: F0, F1, F2, F3.
14 2.1-2.5 Stokastiska variabler, fördelningsfunktion, diskreta sv, frekvensfunktion, kontinuerliga sv, täthetsfunktion, väntevärde, varians, binomialfördelning, geometrisk fördelning, Poissonfördelning. Föreläsningar: F4, F5, F6.
15 Påsklov
16 2.6, 3.12 Poissonfördelning, exponentialfördelning, Poissonprocessen. Föreläsningar: F7.
17 2.7, 3.1-3.6, 4.2  Normalfördelning, flerdimensionella fördelningar, funktioner av flera sv, stora talens lag. Föreläsningar F8, F9, F10.
18 3.7-3.8, 4.3, 6.2-6.3

Betingade väntevärden och varianser, kovarians och korrelation, centrala gränsvärdessatsen, punkt skattningar, konfidensintervall. Föreläsningar F11, F12.

För TM: Transformering av sv, chi^2-fördelning, konfidensintervall för varians, felintensitet. Föreläsning: FTMI.

19 4.3, 6.2, 6.3, 6.4.2, 6.5, 7.3, 7.4. För TM: 2.10, 3.10.5, 3.11.2

Skattningar och konfidensintervall i normalfördelning och binomialfördelning, ML-skattningar, statistiska tester, en- och tvåstickprovstest i normalfördelning och binomialfördelning, multipeltestning och tjuvkikande. Föreläsningar F13, F14, F15.

För TM:  Summor av oberoende sv, momentgenererande funktion, p-värde. Föreläsning: FTMII.

20 7.6, 6.6.1, 6.6.3, 6.8, föreläsningsanteckningar

Linjär regression. Föreläsningar F16 & 17. För TM: FTMIII.

För TM: Styrka.  Bayesiansk statistik: grundläggande tankesätt, prior och posterior. Föreläsning: FTMIII.

21-22 6.8, föreläsningsanteckningar

För TM: Bayesiansk statistik: Många exempel, beta- och Dirichletfördelningarna, begreppet konjugerande prior. Eventuellt bootstrapping. Projektredovisningar Föreläsning FTMIV.

Sammanfattning.

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Vecka Uppgifter
13

Kap 1: 1, 7, 10, 13, 19, 24, 30, 34, 40, 44, 53, 58, 70, 72, 88, 90, 92, 100, 105.

14 Kap 2: 2, 6, 9, 13, 22, 24, 27, 34, 41, 45, 50, 57, 64.
15 Påsklov
16 Kap 2: 71, 76. Kap 3: 154, 157.
17 Kap 2: 78, 79, 85, 88. Kap 3: 13, 16, 20, 23, 25, 32, 35, 36, 39, 41, 46, 50, 52, 54, 61. Endast TM: Kap 4: 1, 3, 5.
18 Kap 3:  68, 72, 77, 81, 85, 87, 94, 96, 98.  Kap 4: 8, 9, 11, 12, 13, 15. Kap 6: 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15.
19 Kap 4: 8, 9, 11, 12, 13, 15. Kap 6: 17, 18, 19, 20,21, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 49. Kap 7: 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 32.  Endast TM: Kap 2: 108, 110, Kap 3: 128, 129, 130, 131, 144, 148.
20 Kap 7: 39, 41, 45, 46. Endast TM: Kap 6: 53, 55, 59, 60, 62.
21-22 Endast TM: Kap 6: 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83.

Boken innehåller väldigt många uppgifter och väldigt många av dem är bra. Den som önskar fler rekommendationer är välkommen att vända sig till examinator.

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Inga datorövningar utöver projekten ingår. Från vt 15-vt 18 ingick ett övningshäfte med extra material och tillhörande matlabövningar. För den som är intresserad av och har tid att lära sig mer finns övningshäftet här. Häftet är utformat som en snitslad bana där man läser in nytt material, samtidigt som man får bekanta sig med matlabkod som relaterar till och illusterar de nya begreppen. Matlabmaterialet hittar man i svensk version här (Länkar till en externa sida.). One finds an English version here (Länkar till en externa sida.).

Om man vill jobba med häftet behöver man också filerna nedan.
Matlabfiler för nedladdning:

 1. atlantic.dat
 2. birth.dat
 3. birth.txt
 4. coal.dat
 5. gumbcdf.m
 6. gumbplot.m
 7. gumbfit.m
 8. gumbinv.m
 9. comnsize.m
 10. norway.mat

 

Referenslitteratur för Matlab:

 1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
 3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
 4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
  Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Årets dugga kommer att gå den 28/4 kl 10-12 och kommer att kunna ge bonuspoäng till tentamen. Duggan omfattar 12 p och ger bonuspoäng enligt formeln duggapoäng/3 avrundat till närmaste heltal. Gamla duggor hittar man bland de gamla tentorna på kurs-PM och där kommer även lösningarna till årets dugga att presenteras efter den 28/4. Duggan omfattar föreläsningarna 1-10.

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum