Course syllabus

Kurs-PM

ARK212 Digitala verktyg - BIM lp4 VT20 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kontaktuppgifter

William Westin, william.westin@chalmers.se
Mikael Viklund, Tallgren mikael.tallgren@chalmers.se
Mikael Johansson, jomi@chalmers.se
Mattias Roupé, mattias.roupe@chalmers.se
Stefano d´Elia examinator, stefano@chalmers.se, tel 0708570804

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge grundkunskaper om BIM (Building Information Modeling), dess möjligheter och villkor för tillämpning i både byggprojektering och designarbete. Det görs genom att med olika infallsvinklar och aktiviteter arbeta med BIM. En sådan är att bygga BIM-modeller. Andra kan vara att visualisera och analysera dem.
Kursen är den tredje och sista i kurserna som heter Digitala verktyg. Den i årskurs 1 lärde ut grunderna i en rad olika digitala verktyg (Rhino, AutoCad, SketchUp...).I Digitala verktyg årskurs 2 var det mycket parametrisk design med Rhino och Grasshopper och inte minst bygget i betonghallen. Tanken har varit att ni ska ha tillämpat kunskaperna i påföljande kurser. Denna tredje kurs heter BIM (Revit mm) och här är tanken att kunskaperna bland annat ska kunna tillämpas i yrkeslivet, med en särskild tanke på er som söker praktik.

Schema
Vecka 22

Måndag 25/5 Portfoliokritik, ej denna kurs

Tisdag 26/5
0900-0945 Kursintroduktion Zoom /Stefano och William
https://chalmers.zoom.us/j/67395409191


1000-1700 Revit BIM /William

Onsdag 27/5
0900-1700 Revit BIM /William

Torsdag 28/5
0900-1700 Revit BIM /William

Fredag 29/5
0900-1700 Revit BIM /William

Vecka 23
Måndag 1/6
0900-1700 BIM tillämpning /Mikael

Tisdag 2/6
0900-1700 BIM tillämpning /Mikael

Onsdag 3/6 
0900-1700 BIM tillämpning /Mikael

Torsdag 4/6
 0900-1200 Arbete med plansch /Stefano
1300-1500 Avslutning på kursen med Kamratsamtal och besök av Mats och KG  /Stefano

https://chalmers.zoom.us/j/62616840293

1700 Inlämning av planschen på Canvas

Fredag 5/6
Någon form av årskursavslutning, ej denna kurs

TimeEdit 

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk som måste inhandlas.
Det som behövs kommer att tillhandahållas av kursen.

Kursens upplägg

Kursen kommer att bedrivas som distansundervisning. 

 • Del 1 BIM-modellering
  Inspelade  lektioner går igenom verktyg (Revit el motsv) för BIM-modellering. Genom litteraturstudier och ev föreläsningar om hur BIM används i byggnadsprojektering ges också insikt i informationsmodelleringens stora betydelse och möjligheter i bygg- och fastighetsbranschen.
  Till del 2 måste en byggnadsmodell vara färdig.

 • Del 2 Tillämpning
  Under andra delen av kursen ska den egenmodellerade byggnaden tillämpas på olika sätt. Inspelade lektioner/labbar handlar om analyser och simuleringar. Tillverkning (3D-print) är borttaget i år.
  Man tränas i konkreta tillämpningar men avsikten är också att förstå potentialen med BIM (som databas) och sambandet mellan informationen man bygger in i modellen och resultat man vill få ut.

 • Kursen avslutas med en gemensamt zoom-möte med samtal i grupper.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Upplägget följer förra årets men pga Covid-19 blir undervisningen anpassad för distansundervisning.

Lärandemål och examination

Slutinlämningen i form av planschen sammanfattar hela kursen och väger tungt.
Mer specifikt kan följande lärandemål och aktivitet kopplas samman.

- Uppvisa färdigheter i digitala BIM-verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader.
Examineras genom att byggnad modelleras, tex radhuset från årskurs2, presenteras på planschen.

- Uppvisa grundläggande förståelse för BIM i byggprojektering.
Examineras genom  byggd modell samt reflekterande text på planschen.

- Tillämpa BIM-modell för enklare simuleringar och analyser.
Examineras genom genomförda laborationer i del 2 samt resultatet finns med på planschen.

- Reflektera över olika modellerings- och visualiseringsverktygs interaktion med och påverkan på arkitektens designprocess.
Examineras genom planschen på utställningen och obligatoriskt kamratsamtal.

Inlämningsuppgift (planschen)

Planschen ska vara i A3-format. Den ska illustrera BIM-begreppet med hjälp av material från kursens alla delar. Bild på digital 3D-modell i mitten. Till er hjälp har ni skissen nedan. Känn er fria att layouta en fin plansch som visar vad ni gjort under kurser och som reflekterar över den. Korta reflekterande texter ska vara en del av planschen. Exempelvis kan ljusstudien inbjuda till en reflektion hur formen kan/kunde ha justerats. Eller en CO2 analys kan få er att reflektera över materialval. Eller hur BIM påverkar designprocessen (svårare, men reflektera kan man alltid). Låt planschen bli värdig en plats i er portfolio.
 Planschen ska visas upp den sista dagen på kamratsamtalen.

 Den ska också lämnas in på kurshemsidan som en PDF-fil senast torsdag 4/6 kl 17
 Namnge filen enligt principen   Namn_BIM.pdf

Planschen.GIF

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details