TMA321 Matematisk statistik

Info om omtenta:

Ifall ni skall skriva omtentan så är det INTE denna sida ni skall gå in på. Om ni är registrerade så skall ni ha tillgång till en speciell Canvas-sida för just detta omtentatillfälle!

 

/Erik

 

 

 

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, rekommenderade uppgifter och inlämningar . Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Direktlänk hittar du här.

Yata och övningar

Kursens rekommenderade uppgifter håller just nu på och samlas på applikationen Yata. Alla studenter i kursen har fått konton på  Yata från och med kursstart och du loggar in med ditt CID. Fördelarna med applikationen är att Yata ger feedback på hur nära dina svar är rätt när du räknar kursens rekommenderade uppgifter och att applikationen kopplar anonymt samman dig med de andra studenterna så att ni kan hjälpa varandra genom att dela tips på hur man löser kursens uppgifter på bästa sätt. Dessa tips hittar du bakom "Hint"-knappen.  Tips på hur man använder Yata finns i en "How to"-knapp i applikationen och det är helt frivilligt om du vill använda applikationen eller ej.

Länk till Yata

Om ni har tekniska frågor kring systemet Yata kan ni maila dessa till Simon Pettersson Fors på: forssi@chalmers.se.

Om ni istället har frågor om själva talen så skicka ett meddelande till Eric Nilsson här på canvas.

Ett meddelande från teamet bakom Yata:

Ni har under den första veckan hjälpt varandra genom att dela över 100 tips i ett par av kurserna. Vi skulle nu behöva din hjälp för att förstå hur vi kan förbättra Yata för dig. Om du har möjlighet uppskattar vi om du kan fylla i enkäten via länken: https://forms.gle/LVM58tSc1vZye9U18 som handlar om hur vi kan förbättra Yata för dig. Du väljer helt själv om du vill fylla i den och det tar ca 5 minuter.

/Team Yata

Föreläsningar

Frågor om teori/föreläsningar ställs till mig (Erik Broman) på broman@chalmers.se

Observera att anteckningarna är mitt eget arbetsmaterial. Syftet har aldrig varit att de skulle bli offentliga, och jag har därför inte alltid renskrivit dessa. Ibland kan föreläsningarna alltså skilja sig något från det skriftliga materialet. 

Jag hinner tyvärr inte heller renskriva under kursen då arbetsbelastningen med inspelningar redan ligger runt det dubbla en normal läsperiod. Om ni känner att kvaliten är för dålig föreslår jag istället en lösning med crowdsourcing. T.ex. kan frivilliga som renskriver i LaTex vara en möjlighet. Om det framkommer önskningar om detta kan vi eventuellt dra igång ett projekt.

Dag Avsnitt Innehåll
23/3 1.1- 1.4

Kursinformation; utfallsrum, sannolikhetsmått,
kombinatorik.

Länk till Föreläsning 1, Del 1

Länk till Föreläsning 1, Del 2

Länk till anteckningar F1

24/3 1.5

Betingade sannolikheter, lagen om total sannolikhet.

Länk till Föreläsning 2, Del 1

Länk till Föreläsning 2, Del 2

Länk till anteckningar F2

25/3 1.6, 2.1

Oberoende händelser, diskreta slumpvariabler.

Länk till Föreläsning 3, Del 1

Länk till Föreläsning 3, Del 2

Länk till anteckningar F3

25/3

Räkningar på materialet ovan. Videomaterial hittar ni i listan över rekommenderade uppgifter nedan.

Länk till anteckningar R1

OBS! Inspelningar hittar ni längre ner.

30/3 2.1, 4.1, 4.2

Väntevärde och varians, några standardfördelningar

Länk till Föreläsning 4, Del 1

Länk till Föreläsning 4, Del 2

Länk till anteckningar F4

31/3 2.1, 2.2

Poissonfördelning, Geometrisk fördelningNegativ Binomialfördelning, kontinuerliga slumpvariabler

Länk till Föreläsning 5, Del 1

Länk till Föreläsning 5, Del 2

Länk till anteckningar F5

1/4 2.2, 2.3

Exponentialfördelningen, likformig fördelningFunktioner av slumpvariabler

Länk till Föreläsning 6, Del 1

Länk till Föreläsning 6, Del 2

Länk till anteckningar F6

1/4

Räkningar på materialet ovan

Länk till anteckningar R2

OBS! Inspelningar hittar ni längre ner.

21/4 2.1, 2.2  

Normalfördelningen, Hypergeometrisk fördelning

Länk till Föreläsning 7, Del 1

Länk till Föreläsning 7, Del 2

Länk till anteckningar F7

22/4 3.1, 3.2, 3.4, 3.5

gemensamma fördelningar, marginalfördelningar, oberoende  och betingade fördelningar (diskreta fallet) multinomialfördelningen

Länk till Föreläsning 8, Del 1

Länk till Föreläsning 8, Del 2

Länk till anteckningar F8

22/4 2.1, 3.3, 3.4, 3.5

Poisson-processer, Flerdimensionella kontinuerliga fördelningar, likformig fördelning, bivariat normalfördelning

Länk till Föreläsning 9, Del 1

Länk till Föreläsning 9, Del 2

Länk till anteckningar F9

27/4

Räkningar på materialet ovan

Länk till anteckningar R3

OBS! Inspelningar hittar ni längre ner.

28/4 3.5, 4.3

Betingade fördelningar (kontinuerliga fallet), kovarians och korrelation

Länk till Föreläsning 10, Del 1

Länk till Föreläsning 10, Del 2a

Länk till Föreläsning 10, Del 2b

Länk till anteckningar F10

Tekniska problem gör att jag måste splitta Del2. Om jag mergar filerna blir resultatet korrupt.

29/4 4.1, 4.4, 5.2

Betingade väntevärden, Markov's olikhet, Chebyshev's olikhet, i.i.d. sekvens, Stora Talens Lag, Konvergens i sannolikhet

Länk till Föreläsning 11, Del 1

Länk till Föreläsning 11, Del 2

Länk till anteckningar F11

29/4

Räkningar på materialet ovan

Länk till anteckningar R4

OBS! Inspelningar hittar ni längre ner.

4/5 4.5

Momentgenererande funktioner med applikationer

Länk till Föreläsning 12, Del 1

Länk till Föreläsning 12, Del 2

Länk till anteckningar F12

5/5 5.3

Konvergens i fördelning, Centrala Gränsvärdessatsen

Länk till Föreläsning 13, Del 1

Länk till Föreläsning 13, Del 2

Länk till anteckningar F13

6/5 7.2, 7.3, 8.4

Punktskattning, momentmetoden

Länk till Föreläsning 14, Del 1

Länk till Föreläsning 14, Del 2

Länk till anteckningar F14

6/5

Räkningar materialet ovan

Länk till anteckningar R5

OBS! Inspelningar hittar ni längre ner.

11/5 8.5

likelihood, Maximum Likelihood metoden,

Länk till Föreläsning 15, Del 1

Länk till Föreläsning 15, Del 2

Länk till anteckningar F15

12/5 7.3, 6.2, 8.5

Konfidensintervall (K.I.), K.I. med normaldata, t-fördelningen

Länk till Föreläsning 16, Del 1

Länk till Föreläsning 16, Del 2

Länk till anteckningar F16

13/5 7.3, 6.2, 8.5, 11.2

K.I. med normalapproximation, K.I. för proportioner, chikvadratfördelningen, två stickprov

Länk till Föreläsning 17, Del 1

Länk till Föreläsning 17, Del 2

Länk till anteckningar F17

13/5

Räkningar materialet ovan

Länk till anteckningar R6

OBS! Inspelningar hittar ni längre ner.

18/5 11.2, 11.3

K.I. två stickprov, stickprov i par

Länk till Föreläsning 18, Del 1

Länk till Föreläsning 18, Del 2

Länk till anteckningar F18

19/5 9.2, 9.4

Hypotestest, signifikans, styrka, RR, p-värde

Länk till Föreläsning 19, Del 1

Länk till Föreläsning 19, Del 2

Länk till anteckningar F19

20/5 9.2, 9.3, 9.4

Hypotestest forts, likelihood ratio

Länk till Föreläsning 20, Del 1

Länk till Föreläsning 20, Del 2

Länk till anteckningar F20

20/5

Räkningar materialet ovan

Länk till anteckningar R7

OBS! Inspelningar hittar ni längre ner.

25/5 14.1, 14.2

Regression

Länk till Föreläsning 21, Del 1

Länk till Föreläsning 21, Del 2

Länk till anteckningar F21

26/5

Räkning av tenta (Augusti 2017)

Tal1

Tal2

Tal3

Tal4

Tal5

Tal6

Tal7

Tal8

27/5

Räkningar materialet ovan

Länk till anteckningar R8

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Dag Uppgifter Räknas vid övning
1 1.1, 1.2, 1.4, 1.19, 1.24, 1.37, 1.42, 1.45, 1.53, 1.59, 1.68 ,1.72, 1.75, 1.78, 2.6, 2.8, 2.26 1.13, 1.35, 1.48, 2.10, 2.20
2 2.8, 2.15, 2.17,  2.26, 2.29, 2.33, 2.37, 2.39, 2.44, 2.45, 2.62, 2.69, 4.6, 4.7, 4.10, 4.15,  4.35 2.11, 2.21, 2.34, 4.2, 4.26
3 2.16, 2.31, 2.53, 2.58, 3.2, 3.7, 3.8ab, 3.12ab,  3.17ab, 3.19, 3.22, 3.43, 3.62, 3.11, 3.15acd, 3.23, 3.25
4 3.8c, 3.12c, 3.15e, 3.16, 3.17c, 4.44, 4.54, 4.62, 4.66, 4.71, 4.72, 4.77, 4.83, 4.85, 4.89, 4.93, 5.1, 5.7, 5.21 4.46, 4.67, 4.88
5 5.1, 5.4, 5.8, 5.16, 5.18, 5.26, 7.5, 7.12, 7.24, 7.28, 8.7a, 8.16a, 8.17ab, 8.21a  5.7, 5.12, 5.29, 7.4
6 7.8, 7.15, 7.21, 7.35, 7.37, 8.3, 8.7bc, 8.13, 8.16bc, 8.17cd, 8.21b, 8.30, 8.32 8.8ab, 8.18ab8.27, 8.57ab
7 9.1, 9.4ab, 9.5, 9.9, 9.13, 9.17, 9.24, 9.29, 11.1, 11.2, 11.35, 11.38, 11.49 9.12, 9.21, 11.10, 11.36
8 14.2, 14.14, 14.40, 14.42, 14.52 14.13

OBS! Listan över demonstrationsuppgifterna skall ses som riktlinjer och räknas i mån av tid och önskemål. Uppgifter som i slutändan inte räknas på övningarna kan med fördel lösas på egen hand.

Tillbaka till toppen

Inlämningar

I kursen kommer vi ha två inlämningar. Dessa är frivilliga och kan ge bonuspoäng till tentan. Den första kommer vara av teoretisk natur och den andra kommer vara fokuserad på simuleringar i Matlab. Exakta datum är ännu ej fastställda, men den första kommer läggas ut efter ungefär halva kursen och den andra efter ca 3/4 av kursen. Mer info kommer!

 

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med Matlab,  Katarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum