Kursmoduler

Grindmodul: Kursregistrering krävs

Grindmodul: Kursregistrering krävs
 • Slutför alla objekt
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Grindmodul: Kursregistrering krävs 19937    
 • Context Module Sub Header
  OBS: Publicera INTE denna modul. Låt den stå kvar längst upp i modullistan.
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Context Module Sub Header
  Den här modulen kan utnyttjas som åtkomstkontroll när visst innehåll (såsom t.ex. Möbius-duggor) inte önskas vara tillgångligt för allmänheten. Ifall allt innehåll ska ligga öppet, så kan du gärna ta bort grindmodulen.
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Om du vill att endast registrerade studenter har åtkomst till någon sida/fil/Möbius-dugga, så placera den sidan/filen/duggan i en modul som sedan ska låsas genom att ställa in dess Förutsättningar / Prerequisites. Den här grindmodulen väljs som förutsättning. External Url
  Om du vill att endast registrerade studenter har åtkomst till någon sida/fil/Möbius-dugga, så placera den sidan/filen/duggan i en modul som sedan ska låsas genom att ställa in dess Förutsättningar / Prerequisites. Den här grindmodulen väljs som förutsättning. Om du vill att endast registrerade studenter har åtkomst till någon sida/fil/Möbius-dugga, så placera den sidan/filen/duggan i en modul som sedan ska låsas genom att ställa in dess Förutsättningar / Prerequisites. Den här grindmodulen väljs som förutsättning.
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt

Föreläsningar

Föreläsningar
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Föreläsningar 19939    
 • teoriuppgifterLMA212.pdf Attachment
  teoriuppgifterLMA212.pdf teoriuppgifterLMA212.pdf
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt

Laborationer

Laborationer
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Laborationer 19940    

duggorotentor

duggorotentor
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
duggorotentor 19941    
 
lägsta resultat måste visa måste skicka in måste bidra