Kursöversikt

Länk till betygsgränser

 

ÖVNINGARKurs-PM 

På denna sida finns programmet för kursen: räkneövningar,

pdf-filer med föreläsningar m.m.  inklusive mk metoden-exercises(.2) 20190930.

datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

 

Introduktionskursen

Program TIDAL och TIELL

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar och  rekommenderade övningar

Datum Avsnitt Ämne Uppgifter

31/8-1/9

vecka 36

Lay, 1.1-1.2
  1. Linjärt ekvations- system (ES)

1.1: 1, 2, 3, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 29, 31

2/9

vecka 36

Lay, 1.2 och 1.4

Trappstegsform och radreducerad form.

Matrisekvation

1.2: 1abc, 2bd, 3, 7, 9,  1.4: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 25

3/9

vecka 36 

Lay, 1.4

Matrisekvation.

Tillämpning av ES

1.4: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,  

9/9

vecka 37

Lay, 2.1 Matrisoperationer

1.4: 13, 19, 21, 22, 23,  27, 35,  

2.1: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 

10/9

vecka 37

Lay, 2.1-2.2

Transponat(-matris)

Invers matris

2.1: 11, 12, 15a, 23, 24, 25, 26, 27

10/9

vecka 38

Lay, 2.1-2.2 Invers matris

2.2: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 24, 29, 31

14/9

vecka 38

Lay 2.3 2.3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 31

14/9

vecka 38

Lay, 3.1 Determinant

3.1: 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 23

16/9

vecka 38

 Lay 3.2 Determinant, forts.

3.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 31, 33, 35

17/9

Lay 3.2-3.3

 Determinant forts.,

Cramers regel

3.3: 1, 2, 3, 5, 6

21/9

vecka 39

Lay, 3.3 

Cramers regel m.m.

MK-metoden

24/9

vecka 39 f.m.

MK-metoden

 

MK-metoden

Föreläsning 5

samtliga uppgifter i kompendiet, samt 

6.5: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Observera att medelfelet i uppgift 7 och 8, inte divideras med roten ur antal ekvationer.

24/9 e.m.

 Föreläsning 6

Geometrisk vektor 

Algebra för vektorer

Skalär produkt och vektorprodukt  

Vektor i koordinatsystem

Lay, 6.1: 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 27

 

Lay: 3.3: 19,  20, 21, 23, 29

25/9

Lay, 6.1

Stewart, 12.4   

 Linje och plan

 

 

Stewart 12.4: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 17, 21, 22

29/9

 

Linje och plan forts.

 

1/10 f.m.

 

Stewart Calculus, 12.5 

 

samt Dugga 1

Linje och plan m.m.

12.1: 3,  5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19

12.2: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13

12.5: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 45, 47, 49, 51, 57, 58, 65, 75 , 66

1/10 e.m.

Kompendium med komplexa  tal

och Appendix H i 

Calculus

 

 Aritmetik för komplexa tal

Appendix H: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 

41-45, 46

5/10 Komplexa tal

Ekvationer m.m.

uppgifter i  "komplexbok" 

1.1-1.9

12/10

Komplexa  tal

Polär form 

Binomisk ekvation

14/10 Komplexa tal forts.
15/10 Dugga 2  Komplexa tal och repetition
19/10 och 22/10 Repetition te20171221. Filen finns under "Filer", liksom facit.

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Laboration 1 i Mathematica

Laboration 2 i Mathematica

 

 

Tillbaka till toppen

Duggor

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum