Kursöversikt

Här är tentan från den 5 januari med lösningar

Det kommer att vara en granskning av tentan tisdagen den 14 november 12-13 i Pascal, MV. Därefter kommer tentorna att finnas för uthämtning på MVs expedition. 

Här är tentan från den 26 oktober med lösningar

Kurs-PM

Observera att detta är den gemensamma Canvas-sidan för kurserna MVE025 och MVE295.

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar och räkneövningar. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

I kursen MVE295 ingår också ett delmoment på 1.5 p , 'Vektoranalys för KF och TM'. Det momentet leds av Måns Henningson och omfattar sex föreläsningar.

OBS! Hemuppgifterna som listas i kurssammanfattningen nedan hör till delmomentet 'Vektoranalys för KF och TM'.

 

Program

Hela kursens material finns nu som filmade föreläsningar 1-20. (De täcker det som var tänkt att vara innehållet i föreläsning 1-21.) Måndagen den 9 oktober (Föreläsning 21) kommer ersättas av en frågestund, lik de extraövningar David haft, och storgruppsövningen på fredagen den 13 oktober kommer att hållas på plats som planerat. Läsvecka 8 kommer föreläsningarna vara på plats enligt schemat i TimeEdit. Dessa kommer att bestå av repetition och räkning av gamla tentor, och det kommer att finnas tid för frågor. 

Kursens schema finns i TimeEdit.

OBS! Pga sjukdom ersätts för närvarande föreläsningarna i komplexdelen av inspelade föreläsningar, som hittas nedan. Storgruppsövningarna ges från och med läsvecka 3 på plats. Ni ser i planeringen nedan när och var storgruppsövningarna sker. De första tillfällena är:

SÖ3: 15/9, 8.00-9.45, HB1.

SÖ4: 20/9, 8.00-9.45, KE.

Räkneövningarna ges som tidigare på plats enligt schemat. Från och med läsvecka 4 och tills vidare ges en extra räkneövning tisdagar 10.00-11.45 i GD (dock ej 10/10!), dvs den tid och sal som skulle använts för föreläsning. Vid denna räkneövning sker ingen demonstration, men tillfällig kursansvarig David Witt Nyström kommer vara där och svara på frågor. Det första tillfällena är:

EÖ: 19/9, 10.00-11.45, GD,

EÖ: 26/9, 10.00-11.45, GD,

EÖ: 3/10, 10.00-11.45, GD.

 

Föreläsningar och storgruppsövningar

Nedan är en preliminär plan för föreläsningarna. Denna kan komma att uppdateras under kursens gång. Var fjärde schemalagd föreläsning är i själva verket en storgruppsövning där jag presenterar lösningar på diverse uppgifter inför hela klassen.

Dag Avsnitt Innehåll
Fö 1 28/8 1.1-1.4

Introduktion, komplexa tal.

Fö 2 29/8 2.1-2.2, 2.4

Komplexa funktioner, holomorfa funktioner, Cauchy-Riemanns ekvationer.

Föreläsning 2

Fö 3 30/8 2.3, 3.4

Forts. Cauchy-Riemanns ekvationer, exponentialfunktionen, trigonometriska funktioner.

Föreläsning 3

SÖ 1 31/8

 Storgruppsövning 1

Fö 4 4/9 3.5, 3.1-3.2

Komplexa logaritmer, konforma avbildningar, möbiusavbildningar.

Föreläsning 4

Fö 5 5/9 3.1-3.2, 4.1

Forts. möbiusavbildninar, kurvintegraler.

Föreläsning 5

Fö 6 6/9 4.3-4.4

Forts. integraler, homotopi mellan slutna kurvor, Cauchys sats.

Föreläsning 6

SÖ 2 8/9

 Storgruppsövning 2

Fö 7 11/9 4.4, 5.1

Cauchys integralformel,  Cauchys integralformel för derivator.

Föreläsning 7

Fö 8 12/9 5.3, 4.2, 5.2

Liouvilles sats, algebrans fundamentalsats, beräkning av reella integraler.

Föreläsning 8

Fö 9 13/9 4.2, 5.2, 6.1

Primitiva funktioner, Moreras sats, harmoniska funktioner. 

Föreläsning 9

SÖ 3 15/9

 8.00-9.45 HB1

Fö 10 15/9 6.2

Medelvärdessatsen, maximumprincipen. 

Föreläsning 10

Fö 11 18/9 7.1-7.4, 8.1

Likformig konvergens av funktionsföljder och funktionsserier, potensserier,  konvergensradie, konvergenskriterier, potensserier är holomorfa.

Föreläsning 11

Fö 12 19/9 8.1-8.2

Taylorutveckling av holomorfa funktioner, klassifikation av nollställen.

Föreläsning 12

SÖ 4 20/9

 8.00-9.45 KE

Fö 13 20/9 8.2-8.3

Identitetsprincipen, laurentserier, laurentserieutveckling av holomorfa funktioner.

Föreläsning 13

Fö 14 22/9 8.3, 9.1, Residypdf

Forts. laurentserieutveckling, isolerade singulariteter, klassifikation av singulariteter.

Föreläsning 14

Fö 15 25/9 9.1-9.2, Residypdf

Forts. klassifikation av singulariteter, residyer, enkla kurvor och Jordans kurvsats, residysatsen, beräkning av residyer.

Föreläsning 15

Fö16

26/9 9.2, Residypdf

 Forts. residyer, beräkning av reella integraler.

Föreläsning 16

SÖ 5

27/9

8.00-9.45 GD

Fö 17 29/9 9.3, Residypdf

Argumentprincipen, Rouchés sats.

Föreläsning 17

Fö 18 3/10 9.3, Residypdf

Forts. argumentprincipen, Rouchés sats.

Föreläsning 18 (det mesta), föreläsning 18 (extra bit som föll bort)

Fö 19 4/10 Fourierpdf

Fouriertransformen

Föreläsning 19 del 1, föreläsning 19 del 2

Fö 20 4/10 Fourierpdf

Forts. fouriertransformen, laplacetransformen.

Föreläsning 20

Fö 21 9/10 Fourierpdf

Z-transformen. 

SÖ 6 13/10

 10.00-11.45 KE

Fö 22 16/10

Repetition / reserv.

Fö 23 17/10

Repetition / reserv.

Fö 24 17/10

Repetition / reserv.

Fö 25

18/10

Repetition.

Fö 26

20/10

Repetition.

Tillbaka till toppen

 

Räkneövningar

Nedan är en preliminär lista över demonstrationsuppgifter. Denna kan komma att uppdateras under kursens gång. 

Vecka Uppgifter
Övn 1 1/9

1.25, 2.15, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25a

Övn 2 8/9

3.19, 3.13, 3.14, 3.18

Övn 3 15/9

4.34, 5.1a, 5.16, 5.18

Övn 4 22/9 

6.11, 7.25, 7.27, 7.28

Övn 5 29/9

8.23, 8.25a, 8.32, 8.33

Övn 6 13/10 9.21c, [R]: 1, [F]: Fourier 5, Laplace 5 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Nedan är ett förslag på uppgifter för självverksamhet. 

Vecka Uppgifter
1

Kap 1: 1bcd, 2abcd, 3bd, 4cfh, 8ab, 9, 10, 11ac, 22, 23bdfg, 24, 25, 26, 27abcdef, 29, 33.
Kap 2: 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

2-3

Kap 3: 5, 9, 13, 14abc, 17, 18, 21abc, 31a, 33, 39, 41cde, 45ab, 51.
Kap 4: 1ac, 4, 5a, 6b, 10, 17, 26, 28, 29, 30, 37abcd.

Räkna också gärna: Kap 4: 5c, 8ace, 25, 27, 34, 35, 36.

3-4 Kap 5: 1acd, 2, 3aegi, 11, 14, 15, 16, 18, 20.
Kap 6: 4, 7, 9, 11, 13.
4-5

Kap 7: 5, 12, 18, 25abc, 26, 27, 28ab, 29, 30, 33bce, 34bc, 35.
Kap 8: 1b, 9, 10bd, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 37.

Räkna också gärna: Kap 8: 3, 5, 20, 21, 22, 25, 29, 38.

5-6 Kap 9: 1, 2, 5abcd, 6, 7de, 8cd, 9, 11, 14, 15, 17,18, 21abc.
6-7 Alla övningar i Residypdf.
Alla övningar i Fourierpdf.
Gamla tentor.
7-8 Gamla tentor.

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum