Course syllabus

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar och inlämningsuppgifter. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur (MA, GS, E, A), examination och gamla tentor finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i Timeedit

Lecturer: Moritz Schauer Link Please use canvas to send messages/e-mails.
The lectures will be given in English. 

Exam: On campus, see PM.

Formula sheet (en/sv): formulasheetensv 

Föreläsningar

errata.pdf Corrections for the book MA.

Avsnitt Innehåll New Slides Old Slides Old Swedish Slides
Tis 29/8
(MA) Kap. 1 Grundläggande sannolikhetsteori

mve-055-2023-1

mve-055-2022-1 

lecture1
Fre 1/9 (MA) Kap. 2 Sannolikhetsregler & Bayes sats

 mve-055-2023-2.pdf

mve-055-2022-2

(MA) Kap. 3.1-3.5 Diskret stokastik variabel

 mve-055-2023-3.pdf

mve-055-2022-3 

lecture2
(MA) Kap 4.1,4.2,4.4,4.6 Kontinuerlig stokastisk variabel  mve-055-2023-4.pdf mve-055-2022-4.  lecture3
(MA) Kap 3.6-3.8, 4.3 Negativ Binomial, hypergeometrisk, Poisson,  chi-kvadrat, exponentiell mve-055-2023-5.pdf mve-055-2022-5  lecture4

(MA) Kap.5.1-5.4

Gemensam fördelningsfunktion

 mve-055-2023-6.pdf

mve-055-2022-6 

lecture5

(GS) Kap.11.1-11.2

Markovkedjor

mve-055-2023-7.pdf 

markovchains.jl

mve-055-2022-7

markovchains.jl

lecture6 

(MA) Kap 6.1, 6.3, 6.4, 7.1+Exempel 7.3.2 och Sats 7.3.4 Deskriptiv statistik. Punktskattning mve-055-2023-8.pdf mve-055-2022-8 lecture7
(MA) Kap 7.4,8.1,8.2 Intervallskattning. Centrala gränsvärdessatsen mve-055-2023-9.pdf mve-055-2022-9 lecture8 
(MA) Kap 8.3-8.5 Hypotestesting mve-055-2023-10.pdf mve-055-2022-10  lecture9
(MA) Kap 9.1-9.3 Skattning av proportioner mve-055-2023-11.pdf mve-055-2022-11  lecture10
(MA) 10.1,10.3 Att jämföra väntevärden

mve-055-2023-12.pdf

mve-055-2022-12 

lecture11

(EG) Kap 6.4,6.6 Generande funktioner Generating functions

Generating functions

Video part 1 , part 2 

Generating functions

(MA) Kap 3.4, 7.3

(GS) Kap 8

Momentgenerande funktioner.

Chebyshev's olikhet. Stora talens lag

Mgf.  

large_num

Mgf.  

large_num

Recorded lecture

Mgf

large_num

 

(MA) Kap 11.1-11.3 Regressionsanalys mve-055-2023-14 lecture13
All lectures in a singe pdf  mve-055-2023-all

 

Tillbaka till toppen

Övningar

Sheets and solutions of exercise sessions

Rekommenderade övningsuppgifter 

facit (MA).pdf

facit (GS).pdf

Solution (A).pdf

Answers_GS_ch11.1-2.pdf

Facit jämna

Extra Exercices - Solution

(MA) Kapitel 1: 1,3,5,7,11,13,14,19,21,23,26,32,33,35,36
(MA) Kapitel 2: 2,3,5,7,9,11,13,15,18,19,21,23,26,27,32,33,35,37,38,40
(MA) Kapitel 3: 7,9,14,20,21(acdg),24,25,35,36(abcde),41,42,43(bcd)
(MA) Kapitel 4: 1,3, 5,6,9,13,15,21,39,41,42,52,73,82,85(bcd)

(MA) Kapitel 3: 47, 57, 62, 63, 64, 76,79,80

(MA) Kapitel 4: 35, 37, 87(a-d)

(MA) Kapitel 5: 1,3,5,15,16,20,25,26,29
(GS) Kapitel 11.1: 1,2,8,9,11,19
(GS) Kapitel 11.2: 1,2,3,19

(MA) Kapitel 6: 17,23,24(bcd),28(bcd)

(MA) Kapitel 7: 1,5,6

(MA) Kapitel 7: 47,49,53,56,64
(MA) Kapitel 8: 1(bcde),2,3,5,10,11,13,15,17
(MA) Kapitel 8: 21,32,37,41,58(cde),59(abd),62
(MA) Kapitel 9: 1,2,3,5,6,11,13,15,17,19,33,35
MA) Kapitel 10: 1,2,4,13(bcd),14(bcd), 15(bcd) (assume equal variances in 13,14,15)
(EG) 6.18, 6.19(abc)
(A) Section 13.3: 1,3,7,11,13,25,31,35

(A) Section 13.2: 1,3,5,7,11,14,19,21,23,25,29

(MA) 3.32, 7.38, 7.39, 7.40,7.46

(GS): Section 8.1: 1,5,10
(GS): Section 8.2: 1,4,5
(MA) Kapitel 11: 7,10,11,12,19-22

Tillbaka till toppen

Inlämningsuppgifter

I kursen finns tre obligatoriska inlämningsuppgifter. Dessa görs i grupper på 2-4 personer och lämnas in via Canvas.

Information and link will be provided.

Tillbaka till toppen

 

Course summary:

Date Details Due