Course syllabus

DEN HÄR SIDAN KOMMER ATT MODIFIERAS SOM KURSEN GÅR. DET FINNS LÄNKAR SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA JUST NU MEN SOM KOMMER ATT ÖPPNAS NÄR DET BLIR AKTUELLT.

Alla föreläsningar/räkneövningar går i sal. Förekäsnings videor hittas här: videor

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit (följ länken här eller se pdf:en).

Information om datumet för tentamen hittas här (glöm inte att anmäla er!).

Informationen om Föreläsningar och Rekommenderade övningsuppgifter:

Arbetsbelastning: arbetsbelastning.

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra duggor i en nätbaserad miljö. Dugga tipps hittas här: dugga tipps

Dessa är inte obligatoriska men ger bonuspoäng att lägga till den skriftliga tentamen. I princip, bonusen är giltig alltid (matas in i LADOK) men kan sluta gälla om examinatorn ändras. Det är examinatorn som bestämmer om gamla bonus poäng används eller inte.

Syftet med duggorna är att ge en chans att kontrollera att man kan det som undervisas i kursen. Det är tillåtet att ta hjälp av andra kursdeltagare eller läraren, men det är förstås inte tillåtet att låta någon annan göra ens dugga. Ta hjälp av programvara som Mathematica för att kontrollera uträkningar men använd de inte enbart för att lösa uppgifterna.

Duggorna öppnas under relevant vecka och varje dugga stannar öppet tills en vecka innan tentamen.

Tränings tentamen

Allt info om övnings tentor hittas här: Övnings tentor

En standardiserad formel blad på tentamen förekommer: mve535 tentamen formelblad.pdf

Gamla tentor

Allt information om gamla tentor hittas här: Gamla tentor.

Det finns alla teser, detaljerade facit, och graderings kriterier.  Gamla tentamina finns bara för att studenter kan få en komplett bild av hela examinations processen, men skall tas med en nypa salt för kursen förbättras hela tiden och tentamens frågor justeras allteftersom. För att förbereda till tentamen är det viktigare att fokusera på övnings tentamina.

Lärande mål for kursen

Kursens allmänna lärande mål och anknytning till tentamen: lärande mål och betygsättnings kriterier. Sidan innehåller formella lärande mål, och också information hur är dessa fördelade över olika svårighets grader. Informationen är preliminär och kan ändras. Använd övnings tentor eller gamla tentor för mera exakt bild. Närvaro vid FÖ och RÖ är viktig för att kunna ta del av en mera exakt bild. Läraren kommer att informera kontinuerlig om lärande mål och betygsättnings kriterier.

Lärande mål för veckorna 1 och 2 (gymnasiet matematik) hittas här: gymnasiet matematik lärande mål.

Appendix om differentialer

Läs här: mve535 - extra om differentialler.pdf

Frågor om differentialer med svar: typiska frågor om df.