Tentamen-Final Exam

  • Sista inlämningsdatum 20 mar 2020 kl 13.45
  • Poäng 80
  • Frågor 34
  • Tillgänglig 20 mar 2020 kl 8.30–20 mar 2020 kl 13.45 5 timmar och 15 minuter
  • Tidsgräns Ingen

Instruktioner

Fourieranalys MVE030 och Fourier Metoder MVE290 20.mars.2020

Betygsgränser:                3: 40P,                4: 53P,         5: 67P.                   Max 80P.

Telefonvakt:  Julie 0317723419. OBS!  Om ni  är osäker på något, fråga!  (If you are unsure about anything whatsoever, please ask!) 

All study aids are allowed, but you are kindly requested not to communicated with anyone else in any form during the writing of this exam, except Julie in case of questions.  Please write your name and personal number on each page of your exam to make sure that no part of your exam is lost.  If you cannot submit your answers to some of the questions directly in Canvas, please submit as a single pdf file.  

(OBS!  Språkbyt!): Hjälpmedel:  Alla hjälpmedel är tillåtna, men du ombeds att ej komunnicera med någon annan på något vis under skrivnin\pink{g}en av denna tentamen, förutom Julie då frågor förekommer. Vänligen skriv ditt namn och personnumer på varje sida så att ingen del av dina svar kommer bort. Om du inte kan skicka in dina svar till några av frågorna direkt till Canvas, skicka in era svar som en enda pdf-fil. 

(LanguageChange!):  The exam is a blended format and is presented here in both Swedish and English.  You may write in English, Swedish (German and French are also fine if you want to have even more fun).  You are free to switch between these languages as you wish.  You may submit your exam in any readable format as well as using a combination of formats (hand-written for some parts, typed for other parts), just do what works best for you and make sure it's readable!  Lycka till, and may the mathematical force be with you LaTeX: \heartsuit  

(OBS!  Språkbyt!) Tentan är i ett blandat format och finns på svenska och engelska. Du får skriva på engelska och svenska (tyska och franska är också tillåtet om du vill ha ännu mer kul). Du får byta mellan dessa språk. Du får lämna in examen i vilket läsbart format som helst eller en kombination av format. Gör vad som fungerar bäst för dig, sålänge som det är läsbart! Lycka till, and may the mathematical force be with you LaTeX: \heartsuit  

Endast registrerade, anmälda användare kan ta bedömda Quiz.