TMS064 Matematisk statistik

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

En del frågor kan man ställa i diskussioner:

Tekniska frågor

Kontinuitet

Omtentamen

Tesen med omtentamen med lösningsförslag

Program

Kursens schema finns i TimeEdit. Observera att beteckning av föreläsning/övning i schema kan vara fel - se i planeringstabel nedan vilka är föreläsningar, och vilka är övningar (också är det skrivet i Zoom länken om det är föreläsning eller räknestuga).

Länkar till inspelade föreläsningar

Man kan hitta föreläsningar i flervariabelanalys inspelade av Hossein Raufi på länken

https://chalmers.instructure.com/courses/125230000000009320

Föreläsningar i Matematisk Statistik inspelade av Nancy Abdallah hittar man på länken

https://chalmers.instructure.com/courses/9380

En fördjupad föreläsning om Poisson process can man hitta på https://www.youtube.com/watch?v=jsqSScywvMc

Övningar elektroniskt kan man hitta på https://yata.anton.pizza/ 

En svensk-engelsk lexikon kan man hitta på: https://math.aalto.fi/opetus/sovtoda/sanastot/en2sv.html

En formelsamling från förra år

Föreläsningar (under utveckling)

Dag Avsnitt Innehåll
23/3 Avs. 12.1-12.3 Allmänt om funktioner av flera variabler; definitionsmängd, grafer, nivåkurvor/nivåytor. Gränsvärde, partiell derivata, tangentplan, normallinje.
27/3 Avs. 12.4-12.5 Kedjeregeln, högre ordningens derivata.
Partiella differentialekvationer.
30/3 Avs. 14.1-14.4 Dubbelintegraler; definition och räkneregler. Upprepad enkelintegration. Kort om generaliserade dubbelintegraler. Variabelsubstitution; byte från Kartesiska till polära koordinater.
3/4 Avs. 14.5-14.6 Trippelintegraler, sfäriska koordinater. Några tillämpningar.
16/4 Kap.1-2 Grundläggande sannolikehtsteori
20/4 Avs.3.1-3 (forts.) Oberoende händelse.
Diskreta stokastiska variabler, diskreta fördelningar, väntevärde och varians,
24/4 Avs. 3.4-3.5, 4.1-4.2 Geometric and binomial distributions. Kontinuerliga stokastiska variabler, kontinuerliga fördelningar, väntevärde och varians
27/4 Avs. 4.4-4.6, 5.1-5.3 Normalfördelning, centrala gränsvärdessatsen, normalapproximation, flerdimensionella fördelningar
29/4 Avs. 3.8, 4.3 Poissonprocesser
5/5 Avs. 6.1, 6.3, 7.1-7.3 Punktskattning
7/5 Avs. 7.4, (8.2) Konfidensintervall
11/5 Avs.8.3-8.4 Hypotestest.
13/5 Avs.8.5-8.6 Hypotestest (fortsättning.)
15/5 Avs.9.1-9.3 Inferens på andelar.
18/5 Avs. 10.1-10.3 (10.4) Jämförelse av två stickprov.
25/5 Sammanfattning
29/5 Gamla tentor

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter (under utveckling)

Dag Uppgifter
26/3 Avs.12.1: 3,7,13,16,18,19, 20,21,29-32,37,38,39
Avs.12.2: 3,4,7,9,10
Avs.12.3: 2,3,5,14,17,26,27,31
27/3 Avs.12.4: 2,5,17,18
Avs.12.5:
9,11,15,31,32,33
2/4 Avs.14.1: 13,14,17
Avs.14.2:
3,5,9,10,13,15,16,19
Avs.14.3: 2,
3,4,7
Avs.14.4: 3,9,10,11,12
3/4 Avs.14.5:1,2,5,6,9,14,17
Avs.14.6: 1,2,3,12,14,15,16
17/4 Demo: 1.3, 1.7, 1.37, 2.2, 2.4, 2.14; Egen:1.5, 1.8, 1.10, 1.16, 1.27, 1.36, 2.3, 2.6, 2.9, 2.15, 2.16
23/4 Demo: 2.20, 2.23, 2.36, 2.41, 3.21acdg,  3.41; Egen: 2.19, 2.24*, 2.34 2.40, 3.7, 3.8*, 3.9, 3.14, 3.15*, 3.19, 3.20, 3.21*befh
24/4 Demo: 3.10, 3.36acef, 4.4, 4.13, 4.18; Egen: 3.24*abe, 3.38, 3.40, 3.42*, 3.79,4.1*, 4.5, 4.6, 4.9*, 4.10, 4.16*, 4.18, 4.19*
28/4 Demo: 4.42, 5.5, 5.15; Egen: 4.39*, 4.44, 5.1, 5.4*, 5.16, 5.24, 5.25*, 5.26, 5.35*
4/5 Demo: 3.61, 3.62, 4.34; Egen: 3.64*, 3.68, 3.70, 4.35*, 4.36, 4.37

8/5

Demo: 7.5, 7.7, 7.53, 7.55 (OBS! Vid sista ekvationen skall det vara p och p-hatt, inte my och my-hatt.); Egen: 6.1*, 6.3*, 6.24bcd, 6.34*abc, 7.1, 7.3*, 7.4, 7.6, 7.10*, 7.12abcde, 7.14ab, 7.15, 7.17, 7.31, 7.35*, 7.47*, 7.50, 7.53
12/5 Demo: 8.10, 8.24;Egen: 8.17, 8.23*, 8.25, 8.27, 8.31, 8.33*

14/5

Demo: 8.36, 8.40 (OBS: Råkade använda alpha=0.025 på 2b); Egen: 8.37, 8.39*, 8.43, 8.60, 8.61
15/5 anton_ovning_tms.pdf Demo: 9.2, 9.6, 9.12, 9.16, 9.20; Egen: 9.1, 9.3*, 9.5, 9.11, 9.13*, 9.15, 9.19*

20/5

Demo:10.3, 10.4, 10.7b, 10.14; Egen:10.1,10.4,10.7,10.13,10.19

29/5 Förmiddag

Tenta 18-05-30: 1-4, Tenta 18-08-21: 6.
29/5 Eftermiddag

 

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Två filer med antropologiska data (från US militär personal) kan man hitta som fil1 och fil2.

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
  3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
  4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
    Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Gamla tentor

(Obs! Pga. ändrat format av tentor blir det något mera tryck på att förklara hur ni gör.)

2018-05-30

2018-08-21

2018-10-12

2019-06-05

2019-08-20

2019-10-11

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum