Kursöversikt

Information om omtenta TMA227/LGMA62 2020-08-20

Omtentan i TMA227/LGMA62 som går 2020-08-20 kommer att  genomföras som hemtentamen med övervakning via Zoom. Vidare information och instruktioner kommer att publiceras i god tid innan tentan.

Kursinformation

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

All information på denna sida avser kursen Matematisk fördjupning TMA227/LGMA62.

Information om delkursen Programmering i LGMA62 finns på en separat sida Programmering LGMA62.

Program

Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar. Föreläsningarna ägnas åt genomgång av teori, som illustreras med exempel, enligt planen nedan. Räkneövningarna ägnas åt tillämpning av teorin i problemlösning.

Kurslitteraturen (se Kurs-PM) förkortas i programmet med HG (Holmåker & Gustafsson) respektive ELW (Eriksson, Larsson & Wahde).

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar

Föreläsningarna följer programmet nedan, notera att fördelning av innehåll kan komma att justeras vid behov under kursens gång. För bästa resultat bör man bläddra igenom motsvarande avsnitt i kurslitteraturen inför varje föreläsning, och sedan läsa igenom anteckningar och/eller litteratur noggrant efter föreläsningen. 

Lv Föreläsning Avsnitt Innehåll
1 F1 HG 1.1-2 Introduktion, vektorrum, funktionsrum, underrum
F2 HG 1.2, 1.5 Linjärkombinationer, linjärt beroende/oberoende
F3 HG 1.4-5 Bas, dimension, linjära avbildningar
2 F4 HG 1.3, 1.6 Underrum relaterade till matriser, dimensionssatsen
F5 HG 1.7-8 Koordinater och basbyten, exempel
F6 HG 3.1-3, 4.1-2 Linjära avbildningar, egenvärden och egenfunktioner
3 F7 HG 2.1-2 Skalärprodukt, normerade vektorrum och funktionsrum, ortogonalitet
F8 HG 2.2-4 Ortogonalprojektion, ortogonalt komplement, minsta kvadratmetoden
F9 HG 2.5 Trigonometriska funktionsrum, Fourierapproximation
4 F10 ELW 17.1-3 Talföljder, differensekvationer
F11 ELW 17.4-6 Linjära differensekvationer
F12 ELW 18.1-2 Numeriska serier, egenskaper hos talföljder
5 F13 ELW 18.3-4 Positiva serier, integralkriteriet, konvergenskriterier
F14 ELW 18.5-6 Serier med godtyckliga termer, omordning
6 F15 ELW 19.1-2 Potensserier
F16 ELW 19.3-4 Derivering och integrering av potensserier, lösning av differentialekvationer
F17 ELW 19.5, 19.A Funktionsföljder och funktionsserier, punktvis resp. likformig konvergens
7 F18 ELW 19.A-B Weirstrass Majorantsats, omkastning av gränsövergångar
F19 ELW 19.C-D Termvis integrering och derivering av funktionsserier
F20 ELW 20.1-3 Fourierserier
8 - - Reserv
9 - - Handledning

Tillbaka till toppen

Lektioner

Lektionerna är digitala möten i Zoom som kompletterar föreläsningarna enligt programmet nedan (publiceras löpande fr.o.m kursstart). Mer information om lektionerna och anslutning till Zoom finns på sidan Information om distansundervisning.

Lv Dag Lektion Innehåll
1 23/3 L1 Kursintroduktion + F1
24/3 L2 F2
2 30/3 L3 F3 + F4
31/3 L4 F5
3 15/4 L5 F6 + F7
16/4 L6 F8 + Frågestund
4 21/4 L7 F9 + F10
23/3 L8 F11 + Frågestund
5 28/4 L9 F12 + F13
6 5/5 L10 F14 + F15
6/5 L11 F16 + Frågestund
7 12/5 L12 F17 + F18
13/5 L13 F19 + Frågestund
8 19/5 L14 F20 + Frågestund
9 26/5 L15 Handledning
28/5 L16 Handledning

Tillbaka till toppen

Räkneövningar och rekommenderade övningsuppgifter

Räkneövningarna följer programmet nedan (publiceras veckovis fr.o.m. kursstart). Numreringen av uppgifter refererar till kurslitteraturen i Kurs-PM. Målsättningen är att du skall lösa de flesta uppgifterna för egen räkning som anges nedan. Uppgifter inom parentes är av något mer avancerad eller omfattande art. Se till att alltid vara i fas med kursen; om du märker att du halkar efter, kan det vara en bra idé att hoppa över uppgifterna inom parentes och återkomma till dem senare; det är bättre än att ligga flera avsnitt efter schemat.

Lv Dag Uppgifter som demonstreras Uppgifter att räkna själv
1 23/3 HG 1: 4, 8aceg, 10acei, 14 HG 1: 2, 3, 5, 7, 8bdf, 9, 10bdf, 11, 12, 13
24/3 HG 1: 20ac, 23a, 25, 26 HG 1: 15, 16, 20bd, 23bc, 24
2 30/3 HG 1: 18ac, 21, 43, 44 HG 1: 18bd, 22, (27), 28, 29, 40, 41, 42, 45, (46), 47 48
31/3 HG 1: 17, 32a, 50, 56 HG 1: 30, 31, 32b, (34), 35, 36, (37), 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, (57), 58, 59, 60, (62)
3 15/4 HG 3: 3
HG 4: 12
HG 2: 1, 4, 6
HG 3: 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15
HG 4: 6, 7, 8, 13, 14
HG 2: 2, 3, 5, (8), (9), 11, (13), 14, 15, 16, 17
16/4 HG 2: 21 32, 37, 39 HG 2: 10, 22, (24), 25, 26, (27), 28, 29, 33, 34, 35, 40
4 21/4 ELW: 1701a, 1704c, 1706f, 1707a HG 2: (43), 44, 45, 46
ELW: 1701bc, 1702, (1703), 1704ab, 1705ac, 1706a-e, 1707b-e, (1708)
23/4 ELW: 1709ac, 1711, 1715c, 1717b ELW: 1709bdef(gh), 1710, 1712, 1713, 1715abe-j, 1716, 1717ac-g, 1718
5 28/4 ELW: 1803ab, 1816a, 1822, 1827c, 1829ac ELW: 1801, (1802), 1803c, 1804ae, (1805), 1806, 1813, 1815, 1816b, 1817, (1818), 1823, 1827abd, 1828abc, 1830, (1831), (1832)
6 5/5 ELW: 1833, 1835a, 1836ab, 1837c, 1902cf ELW: 1834, 1835b, 1836cde, 1837ab, (1838), 1841, 1902egklo
6/5 ELW: 1903a, 1904b, 1908a, 1914a ELW: 1903c, 1904cd, (1905), 1906, 1907, 1908bc, 1909ad, 1914bcd, (1915), 1916
7 12/5 ELW: 1919a, 1923a, 1924, 1927 ELW: 1919b, 1920, 1022, 1923b, 1925, (1928), 1929
13/5 ELW: 1930, 1932, 1938 ELW: 1931, 1934, 1935, 1937, (1939)
8 19/5 ELW: 2003a, 2006a, 2007 ELW: 2002, 2003befg, 2006befg, 2008
9 26/5 Gammal tenta + Exempeluppgifter -
28/5 Gammal tenta + Frågestund -

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

I kursen TMA227 Matematisk fördjupning förekommer inga datorlaborationer.

I kursen LGMA62 Linjär algebra, serier och programmering förekommer en delkurs Programmering om 1,5 hp. All information om denna delkurs finns på en separat sida Programmering LGMA62.

Tillbaka till toppen

Duggor

Inga duggor förekommer i kursen.

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information